1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-11-12] Ny rapport: Så här kan vi utveckla EU:s utsläppshandel
Pressmeddelande | 2013-11-12

Ny rapport: Så här kan vi utveckla EU:s utsläppshandel

Priset på utsläppsrätter inom EU behöver höjas annars avstannar klimatinvesteringarna. I en ny rapport till regeringen har IVL Svenska Miljöinstitutet granskat handeln med utsläppsrätter och hur den internationella utsläppsmarknaden kan utvecklas på sikt. I utredningen listas ett antal tänkbara åtgärder. En möjlighet som diskuteras är att skrota en mängd utsläppsrätter. En annan möjlighet skulle vara att införa ett lägsta pris på utsläppsrätterna – ett prisgolv.

EU-kommissionens rapport The State of the European Carbon Market konstaterar att det finns ett stort överskott av utsläppsrätter vilket riskerar att göra handelssystemet verkningslöst. Kommissionen föreslår sex strukturella åtgärder som ska minska överskottet på utsläppsrätter, bland annat att skrota utsläppsrätter, låta fler sektorer täckas av handelssystemet eller begränsa möjligheten att använda krediter. I rapporten har forskarna Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet och Svante Mandell, VTI, analyserat förslagen utifrån hur de påverkar handelssystemets funktion och effektivitet. Hur kommer det sig att utsläppsrätterna har blivit så billiga? – Volymen utsläppsrätter som finns tillgängliga i dag bestämdes redan före 2008 och Lehman Brothers-kraschen. När lågkonjunkturen slog till och tillväxten avstannade behövdes inte alla utsläppsrätter. En annan orsak är att koldioxidfria energisystem ökat kraftigt som ett resultat av EU:s förnyelsebarhetsdirektiv. Om man inte justerar handelsystemet snart riskerar priset på utsläppsrätter att vara lågt under lång tid, vilket kan göra att nödvändiga investeringar försenas med uppemot ett decennium. Men något som talar emot en ändring av systemet nu är den osäkerhet det kan skapa, säger Lars Zetterberg. Forskarnas analys visar att ett alternativ är att öka EU:s klimatmål från 20 till 30 procent före år 2020, vilket skulle påverka mängden utsläppsrätter i handelsystemet. Det bör finnas en viss beredskap för den åtgärden eftersom EU redan 2009 under de internationella klimatförhandlingarna diskuterade det som en möjlighet. – Ett annat alternativ är att bredda systemet EU ETS så att det täcker fler sektorer. Här är transporter det mest uppenbara alternativet. Det är intressant eftersom det skulle öka kostnadseffektiviteten, men det finns även en risk att priset skulle öka alltför mycket. Det verkar inte realistiskt att genomföra en sådan reform före 2020, men den kan vara ett alternativ på längre sikt, säger Lars Zetterberg. En mer genomgripande förändring är att införa prisreglerande mekanismer i handelssystemet. – Vi tycker att det vore särskilt intressant att införa prisgolv och eventuellt pristak på marknaden. Ett sådant system skulle med automatik hantera de problem vi just nu ser. När priset faller ner till prisgolvet så minskas mängden utsläppsrätter – detta tvingar fram mer utsläppsminskningar i de lägen då dessa är billiga, vilket ökar systemets effektivitet. Ladda ner rapporten ”Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknaden” här. Läs mer i DN:s artikel "Handeln med utsläppsrätter har havererat". För mer information, kontakta Lars Zetterberg tel. 010-7886557

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev