1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-11-05] 25 miljoner till forskning om luftföroreningar och klimat
Pressmeddelande | 2013-11-05

25 miljoner till forskning om luftföroreningar och klimat

Naturvårdsverket anslår 25 miljoner till ett treårigt forskningsprogram om luftföroreningars effekter på hälsa, ekosystem och klimatet. Sammanlagt ett trettiotal forskare ska delta i programmet som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningsprogrammet Frisk luft och Klimat är en fristående fortsättning på det IVL-ledda forskningsprogrammet Scarp – Frisk luft i Sverige som avslutades i början av 2013. Det nya programmet, som pågår till och med 2016, ska liksom det tidigare programmet stödja det nationella och internationella arbetet med luftföroreningar. – Sverige har en stark position i internationellt luftvårdsarbete. Det här programmet innebär en fortsatt fördjupning av det svenska forskningssamarbetet inom luftvårdsfrågor och dess koppling till klimat, säger Peringe Grennfelt, koordinator för Frisk luft och Klimat.         Forskningen är fokuserad på exponering och hälsoeffekter, effekter på ekosystem, och klimateffekter från så kallade kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP) samt synergier och konflikter mellan luftförorenings- och klimatåtgärder. Speciell vikt kommer även att ägnas åt att ta fram robusta system och processer för utsläppsprognoser och scenarier samt till att ta fram indikatorer, metoder och modeller för att utvärdera och bedöma kostnadseffektiviteten hos olika åtgärdsalternativ.   Utöver forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet ingår forskarteam från Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Stockholms Stad, SMHI och International Institute for Applied System Analysis (IIASA). Den sammanlagda budgeten för programmet är 25 miljoner kronor. För ytterligare information, kontakta Peringe Grennfelt  eller John Munthe

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev