1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-11-23] Jämförelser av klimatlöftena presenteras inför toppmötet i Doha
Pressmeddelande | 2012-11-23

Jämförelser av klimatlöftena presenteras inför toppmötet i Doha

De länder som släpper ut mest koldioxid har potential för mycket större utsläppsminskningar än vad deras klimatlöften medger, visar en ny rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet. Många av länderna har också villkorat sina klimatlöften, främst mot att andra länder ska genomföra liknande utsläppsminskningar. Bland annat detta bidrar till en otydlighet om vad löftena egentligen innebär, vilket därför diskuteras under förhandlingarna. – Istället för att förtydliga eller ta bort villkor, har några länder tvärtom lagt till nya villkor nu under hösten – något som komplicerar klimatförhandlingarna, säger Susanna Roth på IVL, medförfattare till rapporten.

I år arrangeras FN:s klimatkonferens, COP-18, i Doha i Qatar, den 26 november till den 7 december. Inför konferensen presenterar IVL nu resultaten från ett tvåårigt forskningsprojekt där klimatlöftena efter Köpenhamn har analyserats och jämförts. Det handlar om de frivilliga nationella utfästelser för att begränsa utsläppen av växthusgaser fram till år 2020 som skickades in som respons på Köpenhamnsackorden. – Jämförelsen visar skillnader mellan olika länders löften och hur ambitiösa löftena egentligen är, säger Peter Stigson, forskare på IVL. Med hjälp av vissa antaganden har man inom projektet tagit fram en metod för att jämföra nuvarande utsläppsmål med utsläppsminskningspotentialer. – Att höja ambitionerna för målsättningarna är en prioriterad fråga vid förhandlingarna i Doha. Baserat på vissa antaganden visar våra beräkningar att flera stora utsläppsländer som Kina, Brasilien och Indien har klimatlöften som innebär utsläppsminskningar långt under deras beräknade potentialer för utsläppsminskningar, säger Susanna Roth. Klimatförhandlingarna försvåras av att en majoritet av länderna har villkorat sina löften, främst mot att andra länder ska genomföra liknande utsläppsminskningar eller mot att internationellt stöd i form av finansiella, tekniska eller kapacitetshöjande termer ska tillhandahållas. Istället för att förtydliga eller ta bort villkor harSchweiz och Australien lagt till nya villkor i sina åtaganden nu under hösten. Rapporten visar också att de långsiktiga målen fram till 2050 som ett antal industrialiserade länder diskuterar kommer – om de uppnås – att innebära betydande förändringar i ländernas relativa klimatbelastning. Särskilt det mål som EU diskuterar fram till 2050 framstår som mycket ambitiöst. – Många stora industrialiserade länder har satt upp mål som är ambitiösa och som innebär att deras växthusgasutsläpp per invånare 2050 kommer ligga under dagens världsgenomsnittutsläpp. Men en avgörande fråga kommer också vara vilken väg utvecklingsländerna tar på lång sikt, säger Susanna Roth. Länk för att ladda ner rapporten, finns här. För mer information, kontakta Susanna Roth, tel. 010-7886636

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev