1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-06-29] AFA Försäkring ger 7 MSEK till arbetsmiljöforskning på IVL
Pressmeddelande | 2012-06-29

AFA Försäkring ger 7 MSEK till arbetsmiljöforskning på IVL

IVL Svenska Miljöinstitutet har fått stöd från AFA Försäkring på totalt cirka sju miljoner kronor för tre arbetsmiljöprojekt som rör vitt skilda branscher. De projekt som får stöd ska ta fram råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö i städbranschen, undersöka innemiljön på svenska fartyg samt utreda risken för exponering för koloxid vid lödning av rör på tillfälliga arbetsplatser.

Råd och rekommendationer för bättre arbetsmiljö i städbranschen Ann-Beth Antonsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet får 3,12 miljoner kronor för att vidareutveckla webbplatsen Allt om städ, www.alltomstad.nu. Webbplatsen ska bland annat omfatta arbetsmiljöfrågor vid maskinstädning, fönsterputsning, fallolyckor, hot och våld, ensamarbete samt hemstädning.   Koloxid vid lödning av rör på tillfälliga arbetsplatser Ann-Beth Antonsson får även drygt en miljon kronor för att undersöka risken för exponering för koloxid vid lödning av rör på tillfälliga arbetsplatser. Detta mot bakgrunden att ett flertal allvarliga olycksfall har inträffat i samband med gassvetsning och avluftning av fjärrvärmerör på grund av att höga halter koloxid ansamlats i rören. God innemiljö på svenska fartyg Inom sjöfarten befinner sig de anställda ombord under långa tider utan möjlighet att byta miljö. Sarka Langer vid IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett projekt där forskarna ska undersöka vilka risker de ombordsanställda löper för att bli utsatta för kemiska substanser och partiklar. De ska också utveckla teknik för att övervaka innemiljön på fartyg och ge förslag på hur man kan förbättra miljön, vilket sedan ska kunna användas både på befintliga fartyg och som underlag när man bygger nya. AFA Försäkring stödjer projektet med 2, 78 miljoner kronor. För mer information kontakta:   Ann-Beth Antonsson, Organisationer, Produkter & Processer, tel. 010-7886547 Sarka Langer, Klimat & Hållbara samhällssystem, tel. 010-7886897

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev