1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-05-09] Kretsloppsrådets byggvarudeklaration vidareutvecklas i ny regi
Pressmeddelande | 2012-05-09

Kretsloppsrådets byggvarudeklaration vidareutvecklas i ny regi

Byggmaterialindustrierna, Byggherrarna, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Byggindustrier och Svenska Teknik & Designföretagen förbereder bildandet av ett nytt bolag med uppgift att förvalta och vidareutveckla de nationella Byggvarudeklarationerna (BVD). Dessa innefattar Kretsloppsrådets BVD och en ny BVD-databas.

Syftet med detta initiativ är att säkerställa att miljöinformation för byggprodukter finns publikt tillgänglig på ett sektorsgemensamt sätt — även efter Kretsloppsrådets avveckling — och att detta görs av en organisation utan bindningar till enskilda företags särintressen och konsultbolagens olika värderingssystem. Vidareutvecklingen innebär bland annat att se över deklarationen så att den anpassas till nya krav enligt Byggproduktförordningen (CPR) och olika miljöklassningssystem såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad samt andra miljökrav som ställs på marknaden. I framtiden kommer deklarationerna utöver papperskopior också att finnas i digital form, vilket underlättar användningen av informationen i olika IT-miljöer. Den nya BVD som utvecklas kommer att vara bakåtkompatibel för att ingen ska behöva göra om gamla deklarationer. Istället ska nya aspekter kunna läggas till allt eftersom företagen ökar de interna ambitionerna eller att markandskraven ökar. Vidareutvecklingen kommer att göras i dialogform, där alla som aktivt vill delta får vara med och påverka utvecklingen. På så sätt kan intressen inom sektorn tas till vara. Samma grundläggande förutsättning för produktinformation som tillämpades av Kretsloppsrådet kommer även i fortsättningen gälla vilket innebär att det ska gå att skilja på faktaunderlaget, Byggvarudeklarationen och de bedömningar som görs i olika klassningssystem och andra värderingsystem. För mer information kontakta: Mats Björs, Byggherrarna, tel. 070-887 43 57 Monica Björk, Byggmaterialindustrierna, tel. 070-304 84 21 Anna Jarnehammar, IVL Svenska Miljöinstitutet, tel. 010-788 65 76 Lena Wästfelt, Svenska Teknik & Designföretagen, tel. 070-345 69 07 Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier, tel. 076-787 87 04

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen