1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-22] IVL leder centrum för dynamisk modellering inom FN:s luftvårdskonvention
Nyhet | 2020-09-22
en grusväg

IVL leder centrum för dynamisk modellering inom FN:s luftvårdskonvention

Arbetet med att minska utsläppen av luftföroreningar genom FN:s luftvårdskonvention har kommit långt de senaste 30–40 åren. Fortsatta åtgärder ställer dock högre krav på miljödata och beslutsunderlag. IVL blir nu värdinstitut för att utveckla detta underlag med så kallad dynamisk modellering.

– I grunden handlar det om att kunna visa varför och hur mycket parterna i luftvårdskonventionen behöver satsa på åtgärder för bättre luft och miljö, säger Filip Moldan, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och ansvarig för den nya centrumbildningen, Centre for Dynamic Modelling, CDM.

Behövs bättre underlag

I takt med att det blir allt mer kostsamt att ytterligare begränsa utsläppen behövs bättre underlag som visar hur till exempel människors hälsa eller den biologiska mångfalden påverkas positivt av minskande luftföroreningar.

Modellering av luftföroreningar och andra utsläpp utgår ofta från så kallad kritisk belastning, det vill säga nivån vid vilken utsläppen ger negativa effekter. Med dynamisk modellering går det att väga in hur miljötillståndet blir över tid. Utöver luftföroreningar kan man ta hänsyn till faktorer som klimatförändringar och markanvändning.

Verktyg med stora möjligheter

– Dynamiska modeller är utmärkta verktyg med stora möjligheter. Med dagens kunskap, data och modeller kan vi säga mycket mer om luftföroreningarnas effekter nu och i framtiden än vad vi kunde tidigare. Ytterst handlar det om att prioritera åtgärder som ger mest miljönytta, helst till lägst kostnad, säger Filip Moldan.

Dynamisk modellering får nu en högre status i och med att CDM har fått ett fast mandat. Gruppen som engageras i centret kommer inte att utföra alla modelleringar själva utan snarare visa medlemsländerna vilka beräkningar som behöver göras i respektive land, för att de i sin tur ska kunna argumentera för vilka åtgärder som krävs för att inte riskera negativa miljöeffekter.

För mer information, kontakta:
Filip Moldan, filip.moldan@ivl.se, tel. 010-788 67 81
Sara Jutterström, sara.jutterstrom@ivl.se, tel. 010-788 69 01

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev