1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-06-23] Parkering som styrmedel testas i nytt projekt
Nyhet | 2020-06-23
bilar på kö

Parkering som styrmedel testas i nytt projekt

Hur kan vi skapa mer energieffektiva städer och öka kommunernas möjligheter att påverka trafiken? I dagarna gick startskottet för ett nytt projekt finansierat av Energimyndigheten där olika kommunala parkeringsstyrmedel ska utredas.

– Vi tror att parkering kommer att vara ett centralt inslag i de kommande årens trafik- och klimatpolitik och det här projektet kommer att ge kommuner och fastighetsägare mer kunskap om hur de kan använda flexibla parkeringstal och parkeringskatt som styrmedel, säger Sara Sköld, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Tidigare forskning visar att minskad tillgång till parkeringsplatser och höjda parkeringsavgifter minskar både bilinnehav och efterfrågan på bilresor till förmån för andra transportsätt med mindre utsläpp. Flera av de regler som idag styr markplanering och stadstrafik i kommunerna utgör dock hinder för moderna mobilitetslösningar, och prissättning kring bilparkering ger ofta svagt stöd till modern mobilitet. Det finns också en osäkerhet hos tjänstemän, politiker och fastighetsägare kring effekter och möjligheter att använda parkering som styrmedel.

– Vi ska ta reda på vad osäkerheterna finns och har ett tydligt mål att ta reda på det juridiska läget, ge förslag till förändringar och göra scenarier som visar på olika effekter av införandet av olika parkeringsstyrmedel. Dessutom ska vi ge förslag till ny parkeringsskatt samt studera effekter och politisk acceptans för en sådan, säger Sara Sköld.

Klimatkommunernas medlemskommuner som deltar i projektet pekar på transportsektorn som en särskild utmaning.

– En av de största utmaningar som kommuner står inför är att minska utsläppen från transporter och göra samhället transporteffektivt. För det krävs en samhällsplanering som förbättrar tillgängligheten för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Här är parkering en viktig pusselbit, säger Maria Ivansson, verksamhetsledare för Klimatkommunerna.

– Dagens regler för parkering härstammar från 1950-talet, när bilismen inte ifrågasattes och när såväl trängsel som miljöaspekter inte fanns på dagordningen. Därför finns det all anledning att se över lagstiftningen så att den bättre möter dagens krav på en hållbar mobilitet, säger Fredrik Holm som deltar i projektet som mobilitetsexpert.

Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och medverkar gör även Chalmers tekniska högskola, Klimatkommunerna samt Fredrik Holm som mobilitetsexpert.

För mer information, kontakta:
Sara Sköld, sara.skold@ivl.se, tel. 010-788 68 02

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev