1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-08-28] Fastighetsägare har en nyckelroll för ökat återbruk
Nyhet | 2019-08-28

Fastighetsägare har en nyckelroll för ökat återbruk

För att öka återbruket av interiöra byggprodukter behöver alla inblandade aktörer drivas av att arbeta på detta sätt. Men den viktigaste aktören är fastighetsägaren. Det slår rapporten Arbetssätt för ökat återbruk i lokalanpassningar fast, en rapport som också innehåller många praktiska tips för återbruk.

– Vi hoppas att vårt arbete ska ge värdefull praktisk kunskap till alla som har inflytande över valen av produkter och material vid lokalanpassning av kontor och som vill bidra till ett ökat återbruk, säger Hanna Gerhardsson vid IVL Svenska Miljöinstitutet, som har skrivit rapporten tillsammans med Carina Loh Lindholm och Maria Ahlm.

Fastighetsägaren är en nyckelaktör som kan påverka både sin egen organisation och andra som deltar när lokaler ska byggas om. För att återbruket ska öka behöver dessutom processen vid lokalanpassningar utvecklas. Hur mycket som kan återbrukas bestäms i hög grad redan under projektets början, därför behöver man ha detta arbetssätt i åtanke så tidigt som möjligt.

Tre arbetsmetoder är särskilt viktiga för att lyckas:

  • Att göra en tidig återbruksinventering av den befintliga lokalen.
  • Att utforma den framtida lokalen utifrån dess nuvarande förutsättningar.
  • Att planera medvetet så att projektets tid och budget klarar av att moment uppstår eller förändras till följd av återbruk.

Den beskriver också tre viktiga faktorer för att återbruket ska kunna öka i framtiden:

  • Att välja produkter med cirkulär design.
  • Att utforma lokaler så att de är flexibla över tid.
  • Att använda digital produktdokumentation som möjliggör att information finns tillgänglig vid framtida lokalanpassningar.

Rapporten är del av forskningsprojektet Cirkulära produktflöden i byggsektorn – återbruk i industriell skala, som driver webbsidan Centrum för cirkulärt byggande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att skapa ett mer storskaligt återbruk av interiöra byggprodukter.

För mer information, kontakta:

Hanna Gerhardsson, hanna.gerhardsson@ivl.se, tel. 010-788 65 62

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev