1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-07-08] IVL stöttar gröna företag att bli konkurrenskraftiga
Nyhet | 2019-07-08

IVL stöttar gröna företag att bli konkurrenskraftiga

Små- och medelstora företag som erbjuder hållbara lösningar är ofta orädda, nära marknaden och innovativa men saknar ekonomiska muskler. Därför hjälper IVL Svenska Miljöinstitutet i projektet Grön Bostad Stockholm företag med att undanröja hinder för att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Hittills har ett tjugotal företag fått stöd genom satsningen. Stödet har bland annat bestått av marknadsanalyser, affärscoaching och stöd för att klimatmärka och klimatdeklarera produkter.

– Företag har inte längre råd att blunda för klimat- och miljöaspekter och här har mindre företag en viktig roll att fylla. De har en konkurrensfördel gentemot de stora bolagen eftersom de ofta ligger i utvecklingens framkant och är snabba att anpassa sig. Det vi gör i projektet är att bidra med vår kompetens för att stötta företagen i den tuffa konkurrensen på marknaden, säger Ambjörn Lätt, delprojektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Varje företag har erbjudits 150 000 kronor att nyttja IVL:s och andra konsulters tjänster för. IVL:s miljöexperter har stått till förfogande och därmed all den kunskap och forskning som finns inom organisationen. Företaget Arne Jensen som med hjälp av ljudteknik upptäcker fjärrvärmerör som behöver bytas ut innan de börjar läcka har till exempel fått hjälp med att undersöka marknaden och behoven som finns inom fjärrvärmesektorn.

– Både när det gäller vatten och energi finns det mycket resurser att spara. Samarbetet med IVL har gett oss en bättre förståelse för hur vi kan utöka våra marknadsandelar. Idag räknar man ofta med att rör håller 30-40 år men jag har sett rör som är 50 år och i ypperligt skick. Vi tror att det skulle gå att hålla dem vid liv i hundra år, om man bara byter ut de delar man vet är dåliga, säger Paavo Persaud, vd för Arne Jensen.

Andra exempel på företag som har fått hjälp är Grundels som gör om tvåglasfönster till energieffektiva treglasfönster, företaget Grönska som arbetar med närproducerade grönsaker genom vertikal odling och Qlocx som erbjuder digitala lås som bland annat underlättar för klimatsmarta leveranser.

– Utgångspunkten i alla dessa samarbeten har varit att lyssna till och anpassa projekten till företagens verkliga behov, säger Ambjörn Lätt.

Små företag kan ofta få ekonomiskt stöd för att starta upp sin verksamhet men sällan under den ganska långa tid det tar innan produkten kommer ut på marknaden och blir konkurrenskraftig. IVL som neutral part och med lång erfarenhet av miljöarbete har därför möjlighet att ge bra förutsättningar för att stärka företagen.

Arbetet är en del i projektet Grön Bostad Stockholm vars syfte är att stärka en hållbar stadsutveckling inom bostadssektorn genom fyra sammanlänkade delprojekt: testbäddar, arenan för samverkan med andra initiativ, upphandling och kunskap. Projektet är ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH, länsstyrelsen Stockholm och Sustainable Innovation med stöd från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev