1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-06-27] Kinesiska företag siktar på att halvera matavfallet
Nyhet | 2019-06-27

Kinesiska företag siktar på att halvera matavfallet

Plattformen Save 12.3 som startade förra året har nu lanserat en kampanj för att minska matavfallet i Kina. Mer än 500 kinesiska cateringföretag och restauranger ställer sig bakom initiativet som siktar på att halvera matavfallet till 2030.

– Det är fantastiskt att se den här kraftsamlingen kring matavfallsfrågan. Det finns så många vinster med att minska matavfallet, både ur klimat- och miljösynpunkt men också rent ekonomiskt. Att det sker i ett land som Kina ger såklart ännu större potentiell påverkan, säger Åsa Stenmarck på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hösten 2018 startade IVL Svenska Miljöinstitutet genom EU-projektet Refresh en plattform i Kina med fokus på matavfall. Initiativet kallas ”Save 12.3” ett namn som kopplar till FN:s hållbarhetsmål nummer 12 – att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster, och delmål tre som säger att vi till 2030 ska halvera det globala matavfallet. Syftet med plattformen är att genom kunskapsutbyte och samarbete höja medvetenheten om matavfall och underlätta arbetet med att minska matavfall på alla nivåer i livsmedelskedjan.

I nästa steg har nu en kampanj lanserats för att minska matavfall i handeln och på restauranger. På ett stort evenemang som hölls i Shanghai i våras, med över 1000 deltagare, presenterades en frivillig handlingsplan för minskat matavfall som över 500 livsmedels- och cateringföretag ställer sig bakom. Initiativet stöds av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO, FN:s miljöprogram UNEP, IVL Svenska Miljöinstitutet och EU-projektet Refresh.

För företagens del innebär det både att förbättra i det egna företaget men också att arbeta tillsammans och utveckla nätverk för att minska matavfallet. Enligt handlingsplanen ska de delta i olika utbildningsaktiviteter som ökar medvetenheten och kunskapen om matavfall och hur man kan främja positiva förändringar i konsumtionsbeteende. De ska också delta aktivt i nationella och internationella forsknings- och utbytesaktiviteter.

För mer information kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66

EU-projektet Refresh samlar universitet, forskningsinstitut, konsumentorganisationer och företag från tolv europeiska länder och från Kina för att ta ett helhetsgrepp på matavfallsproblemet. Projektet är både inriktat på forskning för att förstå drivkrafterna bakom matavfall och stödja ett bättre beslutsfattande men utvecklar också tekniska innovationer för att bättre ta tillvara på matavfall från livsmedelsindustrin och designa olika informationsplattformar och stödverktyg. Mer om Refresh finns på projektets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev