1. Startsida
 2. Press
 3. [2019-05-20] Ny beräkning: Svenskarna använder en miljard engångsmuggar varje år
Nyhet | 2019-05-20

Ny beräkning: Svenskarna använder en miljard engångsmuggar varje år

Varje år används uppskattningsvis mellan en halv och en miljard engångsmuggar. IVL har på uppdrag av Håll Sverige Rent utfört en livscykelanalys av engångsmuggar. Studien visar att engångsmuggen är klart sämre för klimatet än en flergångsmugg.

– Studien visar att engångsmuggen är betydligt sämre för miljön än flergångsmuggen. Genom att använda flergångsmuggar kan vi alla bidra till att minska vår klimatpåverkan och samtidigt minska risken för att plasten från engångsmuggarna hamnar i havet, säger Johanna Ragnartz, vd för Håll Sverige Rent.

Varje år används mellan 500 och 1 000 miljoner engångsmuggar i Sverige. Det visar en ny livscykelanalys som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort på uppdrag av Håll Sverige Rent. Det motsvarar 50–100 engångsmuggar per person och år. Siffrorna bygger på statistik från import och försäljning av engångsartiklar, men ska ses som en grov uppskattning, eftersom ingen vet det exakta antalet. I begreppet engångsmugg ingår även pappersbägare för glass och plocksallad.

Studien från IVL har jämfört tre olika engångsmuggar med en termosmugg av rostfritt stål och en flergångsmugg tillverkad av bambu och beräknat deras miljöpåverkan, från råvara till avfall. Den visar att klimatpåverkan från konsumtion av kaffe på språng minskar om man använder en flergångsmugg istället för engångsmugg.

– Det lönar sig klimatmässigt att använda flergångsmuggar istället för engångsmuggar men man behöver använda dem omkring 15-45 gånger visar exemplen i studien vi nyligen gjort, säger Karin Sanne, LCA-expert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Bambumuggen behöver användas omkring 15 gånger och termosmuggen cirka 45 gånger för att det ska löna sig klimatmässigt, jämfört med engångsmuggen. Det innebär att om man dricker kaffe på språng tre gånger i veckan behöver bambumuggen användas i ungefär fem veckor och termosmuggen i cirka 15 veckor.

– Plast i haven är ett av vår tids största miljöproblem och det mesta av skräpet kommer från land. Det enda sättet att stoppa nedskräpningen är att alla slutar skräpa ner. Ett enkelt sätt att dra sitt strå till stacken är att använda flergångsmugg, säger Johanna Ragnartz.

För mer information:
Karin Sanne, karin.sanne@ivl.se, tel. 010-788 68 66

Fakta: Uppemot en miljard engångsmuggar årligen

  • Varje år används mellan 500 och 1 000 miljoner engångsmuggar i Sverige, visar en ny uppskattning som presenteras i livscykelanalysen från IVL Svenska Miljöinstitutet. Det motsvarar 50–100 engångsmuggar per person och år. Siffrorna bygger på statistik över import och försäljning av engångsartiklar och omfattar även pappersbägare för exempelvis glass och plocksallad. De ska därför ses som grova uppskattningar snarare än den faktiska användningen av engångsmuggar. Uppgiften är hämtad i en ännu opublicerad kartläggning av engångsartiklar som Naturvårdsverket genomför.
  • I livscykelanalysen har IVL studerat muggarnas miljöpåverkan, hela vägen från råvarutillverkning till avfallshantering. Tre typer av engångsmuggar med olika beläggning har studerats: En beläggning är av fossilbaserad polyeten (PE) en annan i biobaserad polyeten (bio-PE) med sockerrör som råvara och den tredje består av polylaktid (PLA) med majs som råvara. De har sedan jämförts med flergångsalternativen termosmugg i rostfritt stål och en mugg tillverkad av bambu.
  • Studien visar att bambumuggen behöver användas cirka 15 gånger och termosmuggen omkring 45 gånger för att det ska löna sig klimatmässigt, jämfört med motsvarande antal kaffe i engångsmuggar. Ur ett nedskräpningsperspektiv är flergångsmuggen alltid bättre än engångsmuggen. Engångsmuggen är även sämre än flergångsmuggen när det gäller försurning och övergödning.
  • Den största delen av engångsmuggarnas klimatpåverkan kommer från tillverkningen av råmaterial, avfallshanteringen och till viss del transporterna. Avgörande faktorer för flergångsmuggarna är deras livslängd samt hur ofta den används.  
  Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

  Prenumerera på våra nyhetsbrev