1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-12-18] Första nationella doktorandkursen i LCA sedan 1992
Nyhet | 2018-12-18

Första nationella doktorandkursen i LCA sedan 1992

Hallå där Tomas Ekvall, LCA-expert som under hösten lett en nationell doktorandkurs i livscykelanalys med ett tjugotal forskarstuderande och ett dussintal lärare från olika universitet runtom i landet.

Varför behövdes en särskild doktorandkurs i LCA?
– Det finns många LCA-doktorander i Sverige, men de är utspridda på minst sex olika universitet och högskolor. Målet med kursen var att överföra kunskap från väletablerade forskare till den nya generationen forskare, och att hjälpa dem att bygga sina nätverk. De tolv lärarna hör till Sveriges mest citerade LCA-forskare, de har alla disputerat och många är professorer. Nivån var hög och suget efter kursen stort. Den senaste nationella doktorandkursen hölls 1992.

Har intresset för livscykelanalysarbete ökat på senare tid?
– Både storföretag och myndigheter har intresserat sig sedan länge. På senare år har intresset vuxit hos mindre företag. Samtidigt har LCA och livscykeltänkande fått allt större betydelse i konkreta policydokument, inte minst i EU. En trend jag märkte i kursen var att allt fler doktorander vill göra livscykelanalyser om framtiden, inte bara av nu existerande produkter och system. Det är ett intressant skifte.

Du har jobbat med LCA-forskning i 27 år, vad är det svåraste?
– Det finns så många subjektiva element i en livscykelanalys. Det vi tror oss veta om verkligheten är i själva verket bara mentala modeller, lite som Kant hävdade. Det faktum att allt är en tolkning av verkligheten präglar givetvis också livscykelanalysen. Det finns därför också en stor familj av LCA-metoder, som alla ger olika resultat. Det gäller att vara väldigt medveten om vilken metod man väljer och vad det får för effekt på resultatet vi får fram. För mig handlar en livscykelanalys mer om lärprocessen under vägen – alla möten med aktörer, perspektiv och faktauppgifter – snarare än om slutsiffran längst ner i tabellen.

Tomas Ekvall är adjungerad professor vid Chalmers sedan ett år. Doktorandkursen har koordinerats av IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers och Sveriges Lantbruksuniversitet, på uppdrag av Swedish Lifecycle Center och forskningsprogrammet Resource.

För mer information, kontakta:
Tomas Ekvall, tel. 010-788 68 31

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev