1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-10-12] IVL tidigt ute i arbetet med att skapa klimatneutrala byggnader
Nyhet | 2018-10-12

IVL tidigt ute i arbetet med att skapa klimatneutrala byggnader

Sweden Green Building Council har tillsammans med branschen tagit fram en gemensam definition och ett certifieringssystem för klimatneutrala byggnader. Den nya certifieringen NollCO2 är krävande, men behövs för att Sverige ska nå sina klimatmål. Certifieringen prövas just nu i en pilotomgång där IVL medverkar i det allra första projektet, Lidl Sveriges nya handelslokaler i Visby.

IVL:s roll i projektet är dels att i samarbete med bland andra Cowi i Malmö utreda byggnadens klimatskuld på grund av energibehov under driftskedet, dels att fungera som energispecialist under projekteringen av anläggningen. Generalprojektör är Link Arkitektur i Stockholm.

– Att titta på byggnadens klimatpåverkan under både uppförande- och driftfas och dessutom inkludera verksamheten i byggnaden känns som ett stort steg åt rätt håll när det gäller kravställning på och klassning av byggnader, säger Johan Larsson, projektledare inom området Hållbart samhällsbyggande på IVL.

Målet med pilotprojektet är att visa att denna typ av byggnader kan vara klimatneutrala med avseende på byggmaterial, uppförande samt drift av byggnad och handelsverksamhet.

Läs mer om NollCO2 här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Johan Larsson, johan.larsson@ivl.se, tel. 010-788 67 44  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev