1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-10-02] Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse
Nyhet | 2018-10-02

Papper, plast eller tyg – experterna om vad du ska tänka på när du väljer påse

Vilken påse är bäst för miljön – ska man välja en i plast eller en i papper? Sedan förordningen om plastkassar började gälla för drygt ett år sedan har IVL fått in en mängd frågor, både från konsumenter och från företag som vill göra rätt. Vi bad IVL:s avfallsexpert Åsa Stenmarck och LCA-experten Karin Sanne svara på några vanliga frågor.

Hur bör man jämföra olika kassar på ett rättvist sätt? – Det är viktigt att man gör jämförelsen mellan olika alternativ baserat på samma funktionella enhet. Om man till exempel vill jämföra förpackningar för krossade tomater och har en konservburk innehållande 400 gram krossade tomater och en tetrapack innehållande 500 gram krossade tomater behöver man räkna om så att innehåll och förpackningsstorlek är detsamma för båda alternativen. I kassarnas fall reflekterar den funktionella enheten till exempel kassarnas storlek och kvalitet. Det är också viktigt att man beaktar hela livscykelperspektivet det vill säga från ”vagga till grav”. Detta inkluderar utvinning av råvaror, transporter, produktion, användning och avfallshantering, säger Karin Sanne. Är det bara klimatpåverkan man behöver tänka på? – Produkter och processer ger upphov till många olika typer av miljöpåverkan till exempel klimatpåverkan, försurning, övergödning. Klimatpåverkan är ett bra mått för produkter och processer baserade på fossila resurser men till exempel förnyelsebara råvaror kan ha annan miljöproblematik som inte täcks av just klimatpåverkan, till exempel övergödning, landanvändning. Det är bra att vara medveten om detta när man tittar på vilken miljöpåverkan som har undersökts, och att det alltid är samma typ av miljöpåverkan när man jämför olika alternativ. Vid frågor kontakta: Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010-788 65 66 Karin Sanne, karin.sanne@ivl.se, tel. 010-788 68 66 Läs mer: IVL-rapport Miljöbedömning av matavfallsemballage – livscykelanalys av olika påsalternativ Livscykelanalys av Billerud Korsnäs förpackningslösningar  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen