1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-06-13] Nya uppgifter om matavfallet i Sverige
Nyhet | 2018-06-13

Nya uppgifter om matavfallet i Sverige

Nya siffror visar att nästan 1,3 miljoner ton matavfall uppstod i Sverige 2016. Det motsvarar i genomsnitt 129 kilo matavfall per person. Mest matavfall står hushållen, följt av jordbruket och storköken för. Det visar en studie genomförd på uppdrag av Naturvårdsverket. Matsvinnet behöver därför fortsatt minska för att Sverige ska nå det globala hållbarhetsmålet som gäller för minskat matsvinn till år 2030.

– Vi slänger på tok för mycket mat. Förändringar längs hela värdekedjan behövs för att vi ska komma till rätta med det, säger Åsa Stenmarck, avfallsexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vartannat år samlar Svenska Miljöemissionsdata, SMED, in uppgifter om matavfallsflöden i Sverige på uppdrag av Naturvårdsverket. SMED är ett konsortium där IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetar med Statistiska Centralbyrån, SMHI och Sveriges Lantbruksuniversitet.

Rapporten Matavfall i Sverige stod klar i juni 2018. Den visar att nästan 1,3 miljoner ton matavfall uppstod i Sverige 2016. Det motsvarar i genomsnitt 129 kilo matavfall per person. Den totala mängden matavfall var något lägre än år 2014. Det beror främst på att mängden matavfall i livsmedelsindustrin har minskat. Mest matavfall, 75 procent av den totala mängden, uppstod i hushållen, följt av jordbruket och storkök. I hushållen slängdes 97 kilo matavfall per person.

Produktion och konsumtion av livsmedel bidrar till runt hälften av övergödningen samt till 20-25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan.

För att öka resurshushållningen har regeringen fastställt ett etappmål för ökad insamling och biologisk behandling av matavfall. Senast 2018 ska minst 50 procent av matavfallet rötas eller komposteras så att växtnäringen tas tillvara, i dag är den siffran 40 procent. Och minst 40 procent av matavfallet ska då rötas så att både växtnäring och energi tas tillvara, det sker i dag med 32 procent.

Det globala hållbarhetsmålet för matsvinn, Agenda 2030-målet 12.3, innebär att i konsument- och butiksled ska matsvinn minska med femtio procent från år 2015 till 2030.

Att minska matsvinnet – mat som slängs fast den hade kunnat ätas – är viktigt för att minska matavfallet. Matsvinnet är den del av matavfallet som är mest relevant att studera när man undersöker möjligheter att minska matavfallet. Därför arbetar Naturvårdsverket för att förbättra avfallsstatistiken ytterligare för att mer exakt kunna följa upp fördelningen mellan oundvikligt matavfall, som bananskal och kaffesump, och onödigt matavfall (matsvinn).

Ladda ner rapporten Matavfall i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vid frågor kontakta:
Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se, tel. 010- 788 65 66  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-12-18

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen