1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-12] Pris till projekt inom digital miljöövervakning
Nyhet | 2018-04-12

Pris till projekt inom digital miljöövervakning

Projektet LoV-IoT – Luft och Vatten med Internet of Things – som utvecklar digital miljöövervakning fick igår ta emot priset som årets ITSM-initiativ. ITSM står för IT Service Management och det är tredje året priset delas ut.

LoV-IoT pågår sedan hösten 2017 och syftar till att bidra till bättre miljö och folkhälsa genom att utveckla städernas luft- och vattenövervakning med hjälp av sensorer och internet of things-teknologi.

IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i projektet som samlar Göteborgs Stads verksamheter och flera privata företag inom digitalisering och affärsutveckling. Med hjälp av uppkopplade sensorer som är billiga och enkla att installera ska projektet visualisera och tillgängliggöra stadens luft- och miljöövervakning.

Priset ”Årets ITSM-initiativ” delades ut i samband med en konferens som ägde rum på Münchenbryggeriet i Stockholm den 11-12 april. Bakom priset står den ideella föreningen ITSMF Sweden som arbetar för bättre standarder och best practices inom IT Service Management.

Motiveringen till förstapriset lyder:

”I en tid där miljöföroreningar i Sveriges största städer nått en nivå som potentiellt föranleder begränsningar i städers expansion samt direkt påverkar invånarnas vardag, har detta projekt angripit en komplex problematik med ett pragmatiskt förhållningssätt och användande av moderna IT-gränssnitt. Projektet har, trots flera olika intressenters preferenser lyckats enas om en modell, som involverar och engagerar invånarna, baseras på öppna datamodeller och skalbarhet, fokuserar på kostnad och användbarhet samt ger våra städer en möjlighet att påverka hur de utvecklas och växer.”

Vid frågor kontakta:
Fredrik Hallgren, fredrik.hallgren@ivl.se, tel. 010-788 67 83

LoV-IoT finansieras med stöd från Vinnova, Formas och Energimyndigheten genom IoT Sverige som är ett av regeringens strategiska innovationsprogram. I projektet deltar Göteborgs Stad (koordinator), IVL Svenska Miljöinstitutet, Talkpool, Vinnter, Rent Dagvatten, Swedish Hydro Solution, Ericsson, IMCG, Insplorion, Hagström Consulting, Trafikverket och Universeum, Acreo, Rise Interactive. Läs mer på www.loviot.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev