1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-20] ”Bra att reglerna för reseavdraget ses över”
Nyhet | 2017-09-20

”Bra att reglerna för reseavdraget ses över”

Regeringen vill se över hur reseavdraget för bilpendling kan reformeras för att möta Sveriges klimatmål för transportsektorn. Det framkom i samband med att höstbudgeten presenteras. IVL:s mobilitetsexpert Anders Roth välkomnar initiativet.

– En förändring av dagens reseavdrag har föreslagits av i stort sett varenda större nationell utredning inom trafik- och miljöområdet de senaste 25 åren. Det är mycket värdefullt ur miljö- och klimatsynpunkt att ett förändrat reseavdrag nu äntligen är i sikte, säger Anders Roth.

För att Sverige ska ha en rimlig möjlighet att klara riksdagens mål om att minska trafikens klimatutsläpp med 70 procent till 2030, från 2010 års nivå, är det nödvändigt att dagens subventioner av bilresande tas bort. Då är reseavdraget, tillsammans med förmånsbilssystemet, två av de viktigare att åtgärda, menar Anders Roth.

Som reseavdraget är utformat i dag är det kostnadsbaserat och inte avståndsbaserat. De som drar störst fördel av systemet återfinns till stor del i och kring våra storstäder, inte på landsbygden.

När den kommande utredningen ska vara klar och när reglerna för reseavdragen ska förändras är fortfarande oklart.

För mer information kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev