1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-04] Nya medarbetare på IVL
Nyhet | 2017-09-04

Nya medarbetare på IVL

IVL fortsätter att växa och förstärker inom flera områden. Vi hälsar våra fem senaste medarbetare välkomna.

Liv Fjellander

Liv kommer senast från kommunikations- och förändringsbyrån Futerra. Där har hon arbetat som strateg och processledare för att hjälpa kunder med identifiering av deras bidrag till hållbar utveckling. Det har bland annat handlat om cirkulär ekonomi inom inredning, målgruppers förhållningsätt till hållbarhet och att skapa användbara hållbarhetsredovisningar. På IVL ska Liv arbeta som projektledare för hållbar konsumtion.

Hanna Gerhardsson

Hanna är nyutexaminerad civilingenjör från Chalmers med en kandidat i Arkitektur och Teknik, och en master i Industriell Ekologi. Hanna har utöver sina studier på Chalmers även studerat humanekologi och deltagit i projektet Re:Challenge, tillsammans med Miljöbron och Göteborgs Stad.

Ann-Christin Pålsson

Ann-Christin har arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor i drygt 20 år. Hon kommer närmast från Santa Maria där hon ansvarade för utveckling och implementation av deras miljö- och hållbarhetsstrategi. Tidigare har hon arbetat på SCA med utveckling av miljöarbete i leverantörskedjan. På IVL ska Ann-Christin arbeta med utveckling av miljö- och hållbarhetsledning längs värdekedjan.

Åsa Strand

Åsa har under de senaste åtta åren arbetat på Göteborgs universitet med forskning rörande främmande arter (japanska ostron) och vattenbruk. Åsa har en magisterexamen i marin ekologi från Stockholms universitet och har disputerat på SLU i Umeå. På IVL ska Åsa bland annat arbeta med odling av musslor och ostron, och fortsätta med att utreda förvaltningsrelaterade frågeställningar om japanska ostron.

Gulli M Saiedyfar

Gulli kommer senast från KTH där hon har studerat magisterprogrammet inom Teknik, hälsa och arbetsmiljö. I grunden har hon en kandidatexamen i geologi och har arbetat på Geologiska institutets labb, samt arbetat på MTR Stockholm AB med olika uppdrag inom branschen. På IVL ska Gulli bland annat arbeta med gruppen hållbart arbetsliv imed olika projekt inom arbetsmiljöområdet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev