1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-07-04] Remissvar: Så kan en cirkulär ekonomi förebygga uppkomst av avfall
Nyhet | 2017-07-04

Remissvar: Så kan en cirkulär ekonomi förebygga uppkomst av avfall

IVL Svenska Miljöinstitutet har lämnat sitt remissvar till regeringen gällande ”Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall”, i syfte att främja en cirkulär ekonomi. IVL tycker att utredningen har lyckats leverera konkreta förslag på ett brett område, men att man i vissa delar bör redovisa både för- och nackdelar.

Den problembild utredningen lyfter fram visar att flera viktiga områden kräver att vi inte bara tänker cirkulärt i själva avfallsflödet. Vi behöver prata omställning och skapa en förståelse för att en cirkulär ekonomi kan ge en minskad konsumtion, vilket kommer att påverka nutida branscher och företag, men även ge nya.

– Vi anser att den problembild som målas upp kräver att vi inte bara cirkulerar de resurser som kommit in i det ekonomiska systemet, utan också att vi begränsar införandet av nya hittills orörda resurser. Vi anser även att det är viktigt att beröra konsumtionen som en del av den cirkulära ekonomin. Vissa av förslagen kopplar till konsumtion, men det är viktigt att minnas att det är en avgörande faktor för att vi ska lyckas. Cirkulär ekonomi är inte bara ökad återvinning, det är mycket mer, säger Åsa Stenmack, avfallsexpert på IVL.

Det är vanligt att vi mäter och relaterar till just koldioxidutsläpp när vi pratar om miljöpåverkan, så är även fallet här. IVL vill understryka att det är viktigt att även ta andra miljöaspekter i beaktande. För just cirkulär ekonomi behövs en ”resursindikator” som visar på förbrukning av fysiska resurser och energianvändning för till exempel utsläpp av miljöföroreningar.

Eftersom utredningen i sitt uppdrag är fokuserad på konsumentprodukter anser IVL att det är naturligt att man pratar om konsumenter och konsumenters beteende. Här vill IVL dock också påpeka att mycket av en omställning mot cirkulär ekonomi behöver ske inom och mellan producerande företag, som utveckling av nya affärsmodeller och industriell symbios. Det är viktigt att inte ansvaret kring en ändrad konsumtion läggs på konsumenterna själva, utan att det skapas förutsättning för företagen att ställa om till en cirkulär ekonomi.

Ta del av hela remissvaret här. Word, 704.9 kB, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta
Åsa Stenmarck, tel: 010-788 65 66.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev