1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-04-03] ”Bra med substitutionscentrum – kemikaliefrågan behöver lyftas”
Nyhet | 2017-04-03

”Bra med substitutionscentrum – kemikaliefrågan behöver lyftas”

Regeringen vill öka takten i arbetet med att byta ut problemkemikalier. Den 31 mars presenterades utredningen om ett substitutionscentrum för kemikalier för miljöminister Karolina Skog och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Utredningen föreslår att regeringen inrättar ett centrum för substitution av farliga ämnen i varor och kemiska produkter. Substitutionscentrumet ska i första hand rikta sig till handlande konsumentnära företag – främst små och medelstora företag och de som hanterar varor – och stimulera kemikaliesmart produkt- och affärsutveckling.

– Vi välkomnar förslaget. Kemikaliefrågan behöver mer fokus och resurser framöver. Vi tror också att ett proaktivt arbete med substitution av farliga ämnen stärker konkurrenskraften hos företagen, säger Anna Jarnehammar, chef för affärsutveckling på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Hon tycker att utredningen har beskrivit problembilden med leverantörskedjan på ett tydligt och bra sätt och att det är samverkan i leverantörskedjorna som framgången med substitutionsarbetet skapas. IVL har sedan länge arbetat med ett aktivt stödjande arbetssätt för att fasa ut särskilt farliga ämnen från byggnadsmaterial genom Basta-systemet.

– Vi ser att företag med komplexa och sammansatta varor har en särskild utmaning att arbeta med kemikaliefrågorna. Orsakerna är främst att leverantörskedjorna kan vara långa och att därmed försvinner kunskapen om vilka kemiska ämnen som ingår i en vara, säger Anna Jarnehammar.

Hon tycker också att det är bra att det föreslagna substitutionscentrumet inte ska bedriva egen forskning utan snarare initiera forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för andra innovations- och forskningsprogram. Däremot tror hon att omfattningen är för bred för ett centrum att klara av med den förslagna budgeten och att det är viktigt att fokusera arbetet under uppbyggnaden på några få delar. Utredningen föreslår att centrumet inrättas som en självständig organisation genom ett gemensamt initiativ mellan stat och näringsliv.

– Vi tror att en mer nära koppling till redan befintlig organisation skulle bli mer kostnadseffektivt och att staten skulle få mer för pengarna. Verksamheten skulle kunna bedrivas oberoende i alla fall men med resurser som köps in från redan befintliga organisationer. 

Länk till utredningens betänkande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid frågor kontakta:
Anna Jarnehammar, anna.jarnehammar@ivl.se, tel. 010-788 65 76

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev