1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-12-22] IVL deltar i forskningsprogram om smarta material
Nyhet | 2016-12-22

IVL deltar i forskningsprogram om smarta material

Smarta material är fokus i ett av Mistras nya forskningsprogram. Förhoppningen är att hitta effektiva sätt att rena luft, vatten och mark från miljöfarliga ämnen. IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i programmet som leds av KTH.

– Vi är stolta att få vara med i den här satsningen och bidra med vår erfarenhet och kunskap inom luft- och vattenfiltrering. Målet är att skapa intelligenta, resursbesparande och kostnadseffektiva lösningar som bidrar till bättre miljö och hälsa, säger Jan-Erik P. Nordström på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Rent vatten och frisk luft är viktiga mål i regeringens miljöarbete och intresset bara ökar. Forskningsprogrammet Mistra Terra Clean syftar till att skapa hållbara och smarta material för integrerade filtersystem för industriellt och kommunalt bruk. IVL ansvarar över utvärderingen och användningen av filtren, samt ger råd och stöd i utvecklingsarbetet.

Forskningen utgår ifrån naturligt förekommande och kommersiellt viktiga material som finns och delvis utvecklats i Sverige, så som porösa material. De smarta funktionerna byggs i laboratoriemiljö och kommer sedan, i de mest lovande fallen, provköras i större skala.

Potentialen att använda smarta material för att lösa miljöproblem bedöms som stor. Satsningen kommer också att bidra till en långsiktig nationell kompetensuppbyggnad kring interaktiv miljöteknik och avancerade material, något som kan öka den svenska konkurrenskraften och stärka svensk exportindustri.

– Det är glädjande att vi nu kan sjösätta ett forskningsprogram kring smarta material. Det är både ett spännande och viktigt område samtidigt som behovet av nya och effektiva metoder att rena bort föroreningar i vår omgivning är stort. Därför hoppas vi att programmet ska bidra med en tydlig nytta inom miljöområdet, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Forskningsprogrammet leds av KTH, det pågår i fyra år och har en budget på 60 miljoner kronor. I konsortiet ingår också Uppsala universitet, Stockholms universitet, Swetox, Innventia AB, Acreo Swedish ICTAB, IVL Svenska Miljöinstitutet samt paraplyorganisationen för svenska nanoteknikaktörer Swednanotech. Över tio bolag har deltagit aktivt i programmets utformning och fler aktörer vill nu komma med.

För mer information kontakta:
Elin Eriksson, elin.eriksson@ivl.se, tel. 010-788 68 14
Jan-Erik P. Nordström, jan-erik.nordstrom@ivl.se, tel. 010-788 65 32

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev