1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-12-09] Krafttag för bättre vatten med stöd av unikt EU-projekt
Nyhet | 2016-12-09

Krafttag för bättre vatten med stöd av unikt EU-projekt

IVL deltar i Sveriges första LIFE IP-projekt. Vattenprojektets mål är bland annat att minska påverkan från näringsämnen och miljögifter, skapa fria vandringsvägar för fisk och effektivisera kommunal vattenplanering.

LIFE är EU-kommissionens miljöprogram och IP står för integrerade projekt som utformats för att stödja genomförandet av EU:s miljödirektiv. LIFE IP Rich Waters, som startar i januari 2017 och ska pågå i drygt sju år, ska öka takten och bidra till att genomföra åtgärdsprogrammet för vatten. Det ska anlägga våtmarker, bygga vandringsvägar för fisk förbi dammar och rena dagvatten. Förutom dessa konkreta åtgärder ska det också sprida kunskap om vattenarbetet och stötta teknikutvecklingen för vatten.Arbetet ska leda till att rätt åtgärd genomförs på rätt plats inom jordbruket, minskat fosforläckage från sjösediment och ökad kunskap om förekomst av miljögifter.

Forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet deltar i två arbetspaket där de ska titta på innovativa mätmetoder i dagvatten och utveckla ett verktyg för att modellera åtgärder mot fosforläckage i sjöar.

– Det är ett mycket spännande program som också kommer att leda till att konkreta åtgärder genomförs för att förbättra vattenmiljön i svenska sjöar. Vi ser mycket fram emot att vara med och bidra till detta arbete, säger Mikael Malmaeus.

Koordinator är länsstyrelsen i Västmanland, där Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt är lokaliserat. Projektet består av 35 medverkande partners som representerar en bredd av organisationer på nationell, regional, kommunal och lokal nivå, myndigheter, kommuner, företag, universitet och vattenvårdsförbund.

Läs mer på LIFE IP Rich Waters hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Vid frågor kontakta:
Mikael Malmaeus, mikael.malmaeus@ivl.se, tel. 010-788 65 80
Stephan Valley, stephan.valley@ivl.se, tel. 010-788 65 40

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev