1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-12-01] ”Flygskatt är ett viktigt styrmedel”
Nyhet | 2016-12-01

”Flygskatt är ett viktigt styrmedel”

En statlig utredning föreslår att flygskatt ska införas i Sverige 2018. IVL:s Anders Roth är en av många miljöexperter som välkomnar förslaget.

– Det är anmärkningsvärt att vi 2016 har en debatt om vi ska ha ett transportslag som i stort sett är undantaget från skatt. Ur miljösynpunkt är det viktigt att hålla på principen att förorenaren betalar. Att flyget idag till stor del inte betalar miljöskatter och moms leder till att vi som konsumenter inte ser miljökostnaderna i priset och därmed flyger mer. Det gör det även svårare för flyget att minska sin klimatbelastning genom att introducera biobränslen, säger Anders Roth.

Enligt förslaget ska flygskatten införas i tre nivåer; 80 kronor i skatt på alla flygresor som sker inom Europa, 280 kronor för flygresor till länder som ligger helt eller delvis i en annan världsdel än Europa och 430 kronor för långresor.

Skatten föreslås införas den 1 januari 2018. Andra länder som har någon form av flygskatt är Norge, Österrike, Frankrike, Tyskland och Storbritannien.

FN:s organ för flygfrågor ICAO beslutade tidigare i höst att ett globalt system för klimatkompensation ska införas. Beslutet innebär att ökningen av flygets koldioxidutsläpp efter 2020 ska klimatkom­penseras på frivillig basis.

– Det är en liten, men helt otillräcklig åtgärd för att minska flygets utsläpp av växthusgaser. Det är därför viktigt att nya styrmedel införs för flyget så att vi bromsar den ökning av utsläppen som nu sker, säger Anders Roth.

Vid frågor kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev