1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-04-13] Följ luftkvaliteten i svenska storstäder på webben
Nyhet | 2015-04-13

Följ luftkvaliteten i svenska storstäder på webben

IVL Svenska Miljöinstitutet har inom två projekt finansierade av Vinnova och Naturvårdsverket skapat ett webbaserat system för att i realtid göra data för luftföroreningar i Sveriges tre största städer tillgängliga för allmänheten.

– Möjligheten att i realtid följa luftkvalitetssituationen är intressant ur flera aspekter, bland annat för att snabbare kunna vidta åtgärder för att minska halterna inne i tätorterna. Även för astmatiker och andra personer som är känsliga för luftföroreningar kan informationen vara betydelsefull, säger Karin Sjöberg, chef för enheten Luftföroreningar och Åtgärdsstrategier på IVL.

Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna och Södertälje har anslutit sig till systemet. Varje timme rapporteras automatiskt uppgifter om luftkvalitet in till IVL:s server från kommunernas mätinstrument. Flera svenska städer planerar att ansluta sig till systemet framöver. IVL är på uppdrag av Naturvårdsverket datavärd för luftkvalitetsdata i Sverige och via IVL:s hemsida kan alla få uppgifter om halterna av kvävedioxid, partiklar och ozon, både på karta och i diagram. För kvävedioxid och partiklar finns data från tätorterna, och för ozon finns data även från landsbygdsmiljöer. Den som är intresserad av att veta hur luftkvaliteten varierar under dagen kan zooma in på städernas mätpunkter via webbkartan.

– Halterna görs även tillgängliga via en webbtjänst som följer standarden SOS, Sensor Observation Service. Det är ett öppet standardiserat protokoll för tillgängliggörande av realtidsdata. Europeiska miljöbyrån EEA hämtar data via denna webbtjänst för att på europeisk nivå sammanställa och jämföra luftföroreningsdata från hela Europa, säger Håkan Blomgren, ansvarig för IVL:s luftrapporteringssystem.

Länk till webbsidan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Karin Sjöberg, karin.sjoberg@ivl.se  , tel. 010-788 67 95
Håkan Blomgren, hakan.blomgren@ivl.se  , tel. 010-788 67 88

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev