1. Startsida
  2. Press
  3. [2015-03-30] Kunskapsbank för bättre arbetsmiljö i reningsverk och ledningsnät
Nyhet | 2015-03-30

Kunskapsbank för bättre arbetsmiljö i reningsverk och ledningsnät

IVL har tidigare utvecklat en kunskapsplattform i form av en webbplats www.arbetsmiljova.se som stöd för arbetsmiljöarbetet vid reningsverk. Webbplatsen har nu kompletterats med information om risker och skyddsåtgärder vid arbetsmiljö i ledningsnätet.

Arbete i ledningsnätet innebär arbetsmiljörisker, bland annat exponering för mikroorganismer, virus, och höga halter av gaser som svavelväte och metan. Det finns också risker med arbete inuti tunnlar, med slamsugning och spolning av ledningsnätet. Riskerna förhöjs av att arbetet görs på tillfälliga arbetsplatser och i trafikmiljöer.

– En del risker kan man undvika helt eller åtminstone minska, om man utformar anläggningar och ledningsnät på ett bra sätt. Det är också viktigt att det finns väl inarbetade rutiner för hur arbetet i reningsverk och ledningsnät ska göras, säger Ann-Beth Antonsson, arbetsmiljöexpert på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Vilka risker som förekommer beror på vilka arbetsuppgifter som utförs och var. Webbplatsen www.arbetsmiljova.se går därför i detalj in på olika arbetsuppgifter och miljöer och ger tips och råd om vad man ska tänka på när arbetet ska utföras, det vill säga hur man gör för att arbeta säkert. Den ger också tips och råd om vad man kan tänka på när man planerar för nya reningsverk och ledningsnät men också sådant man kan tänka på vid ombyggnad. Webbplatsen riktar sig till chefer, arbetsledare, skyddsombud och anställda och är tänkt att fungera som ett stöd för arbetsmiljöarbetet.

Läs mer på www.arbetsmiljova.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

För mer information kontakta:
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se  , tel. 010-788 65 47

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev