1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-11-17] Svajig politik bromsar hållbara transporter
Nyhet | 2014-11-17

Svajig politik bromsar hållbara transporter

Långsiktiga och tydliga spelregler från politikerna och ett återupplivande av etanolen – det stod på önskelistan när en fossilfri fordonsflotta debatterades på IVL:s konferens Hållbara transporter. Över 200 personer fanns på plats på Rival när Hållbara transporter gick av stapeln för tionde året i rad.

I debatten om en fossilfri fordonsflotta deltog Jakob Lagercrantz från Gröna bilister, Svante Axelsson, Naturskyddsföreningen, Sören Eriksson från Preem, Stefan Nygren från Volkswagen, Elisabeth Ekener Petersen, KTH, Dag Lundén från Telia Sonera och Gustaf Landahl från miljöförvaltningen, Stockholms stad.

Panelen gav en samstämmig bild över hur långt vi i Sverige år 2014 kommit i arbetet med att minska oljeberoendet i transportsektorn. Inte särskilt långt alls, menade panelen. Det finns gott om idéer och förslag men det saknas handlingskraft och verkställande. ”Den enda stora förändringen vi sett hittills i transportsektorn är från bensin till diesel – och det är svajigheten i politiken och avsaknaden av långsiktiga, tydliga spelregler som ligger bakom”, sa panelen.

– Det går inte att ändra riktningen vart annat, vart tredje år. Det behövs en tydlighet och en färdriktning, sa Gustaf Landahl, Stockholms stad.

Ett exempel där det varit rejält svajigt från politiskt håll är kring etanolen.

– Det har resulterat i att vi idag inte har någon efterfrågan på etanolbilar. Istället är det dieselbilarna som är populärast och som har högst andrahandsvärde, sa Stefan Nygren från Volkswagen.

Enligt Elisabeth Ekener Petersen, forskare på KTH, har det varit ett mediedrev mot etanolen och det finns en stor okunskap om etanol i dag.

– Att vi i dagsläget inte ställer samma krav på social hållbarhet för fossila bränslen som vi gör på förnybara bränslen innebär i praktiken en subventionering för fossila bränslen. Det här har gjort att vi spårat in på att köra dieselsnåla bilar och det är fel väg att gå. Kraven måste vara lika för alla bränslen, sa hon.

Nu handlar det om etanol 2.0, nu finns det möjlighet till ett återupplivande av etanolen tyckte panelen.

– Det är dags att vi utnyttjar etanolen fullt ut, sa Sören Eriksson, Preem.

Så hur går vi då framåt i arbetet med en fossilfri fordonsflotta? Svante Axelsson från Naturskyddsföreningen var optimistisk och menade att transportsektorn egentligen är en av de enklare sektorerna att komma till rätta med. Det finns gott om idéer och förslag – och en större enighet kring dessa frågor än vad många tror, sa han.

– Blockpolitiken är så förbannat stel, men när vi frågar politikerna vad de egentligen tycker så skiljer de sig inte så mycket åt. Det finns inget djupt dike mellan olika partier, sa han.

– Det som det råder brist på är handlingskraft och verkställande. Det är några få, starka som bromsar. Så det gäller att vi andra, som tycker lika, formerar oss och visar vilken stor grupp vi är.

Trafikutskottets nya ordförande Karin Svensson Smith (MP) som talade senare under dagen, höll med om att det går alldeles för långsamt i arbetet med att minska oljeberoendet i transportsektorn.

– Jag tror det var Bil Sweden som myntade uttrycket ”utan bilen stannar Sverige” – och tyvärr är det fortfarande så. Karin Svensson Smith lyfte fram kommunernas roll och hur viktigt det är med bra kollektivtrafik.

– Att minska fossilberoendet genom att öka kollektivtrafikens andel av persontransporterna går snabbare än att byta bränsle i bilparken, sa hon. Kommunerna måste ge kollektivtrafiken egna körfält och grönt ljus, sa hon.

De måste också ta ut marknadsmässiga priser på parkering.

– Parkering är ett extremt effektivt styrmedel men det kräver mod. Ta bort parkeringsnormen för fastighetsägare. Det är inte rättvist att den bilfria familjens ska subventionera grannens bil – det sker i dag, sa hon.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2021-08-02

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen