1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-25] Kan svensk rymdteknik hjälpa oss att nå miljömålen?
Nyhet | 2014-09-25

Kan svensk rymdteknik hjälpa oss att nå miljömålen?

Hur kan spetsteknologi inom rymd-, nano-, IT- och bioteknik komma till användning för att nå miljömålen? Det ska en seminarieserie, som IVL fått i uppdrag av Naturvårdsverket att anordna, titta närmare på under hösten och vintern. Tillsammans med sakkunniga från dessa områden ska projektet identifiera såväl befintlig som framtida miljöteknik.

– Det här handlar om att kunna hitta kopplingarna mellan miljöproblem och möjliga tekniklösningar och klargöra vilken teknikutveckling och vilka teknikskiften som behövs. På sikt kan det förhoppningsvis leda till nya innovationer och affärsmöjligheter, säger Uwe Fortkamp, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

För att upprätthålla konkurrenskraften är det viktigt att förnya svensk miljöteknik och även skapa förutsättningar så att andra generationens miljöteknik kan utvecklas i Sverige. Naturvårdsverket fick tidigare i år i uppdrag av regeringen att undersöka möjligheterna att använda spetsteknologier som it-, bio-, rymd- och nanoteknik för att nå målen i regeringens miljöteknikstrategi, men också för att nå de av riksdagen antagna generations- och miljökvalitetsmålen.

Arbetet ska göras tillsammans med de aktörer som ligger i framkant när det gäller att utveckla den nya tekniken. Naturvårdsverket kommer därför med stöd av IVL Svenska Miljöinstitutet att genomföra fyra tankesmedjor i form av dialoger med experter från företagskluster och spetsteknikföretag, branschorganisationer, forskningsinstitut, universitet och högskolor. De två första tankesmedjorna hålls i oktober och handlar om IT- och nanoteknologi. De övriga två, bio- respektive rymdteknologi, planeras till början av nästa år.

– Jag är övertygad om att det finns stor potential att hitta nya lösningar om man för samman expertisen från dessa teknikområden med miljömålsansvariga, säger Jonas Fejes som ansvarar för seminarierna.

För mer information kontakta:
Uwe Fortkamp, uwe.fortkamp@ivl.se , 
Jonas Fejes, jonas.fejes@ivl.se  ,
Ulf E Andersson, Naturvårdsverket, ulf.andersson@naturvårdsverket.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev