1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-09-01] Tina Skårman ny ordförande för FN:s PRTR-protokoll
Nyhet | 2014-09-01

Tina Skårman ny ordförande för FN:s PRTR-protokoll

IVL:s Tina Skårman har valts till ny ordförande för det så kallade PRTR-protokollet (Protocol on Pollutant Release and Transfer Register ) – ett protokoll under Århuskonventionen som handlar om upprättande av register över utsläpp och överföringar av föroreningar, och allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation.

– Ordförandeskapet innebär bland annat att jag kommer att leda byrå-, arbetsgrupps- och partsmötet under nuvarande arbetsperiod, säger Tina Skårman.

Tina Skårman valdes till ordförande vid protokollets senaste partsmöte som hölls i holländska Maastricht i somras. Partsmötes mandat består i att fortlöpande granska genomförandet av protokollet och att vidta nödvändiga åtgärder som krävs för att uppnå målen med protokollet. Ordföranden ska opartiskt verka som företrädare för protokollet.

Sverige är part till Århuskonventionen – UNECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslut och rätt till överprövning i miljöfrågor – sedan 2005. Konventionen bygger på tre grundprinciper; allmänhetens rätt att ta del av miljöinformation som finns hos myndigheter, allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser som har inverkan på miljön samt allmänhetens tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Konventionen har för närvarande 47 parter från Europa och Centralasien.

Sverige godkände PRTR-protokollet 2008. Syftet med protokollet är att underlätta för såväl stater som allmänhet att ta del av miljöinformation genom att skapa enhetliga integrerade och landsomfattande register över utsläpp och överföringar av föroreningar. Målsättningen är att en förbättrad tillgång till information ska underlätta för allmänheten att delta i beslutsprocesser som rör miljöfrågor och därigenom bidra till att förebygga och minska utsläpp till och förorening av miljön.

Sveriges register över utsläpp och överföringar av föroreningar tillgängliggörs för allmänheten via databasen ”Utsläpp i Siffror”.

http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Oppna-data/Utslapp-i-siffror/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

http://www.unece.org/env/pp/prtr.html Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta: 
Tina Skårman, tel. 010-788 67 70

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev