1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-01-30] Liten skillnad i utsläpp mellan etanol och bensin
Nyhet | 2014-01-30

Liten skillnad i utsläpp mellan etanol och bensin

Utsläppen från etanolbilar är bara något bättre ur hälso- och miljöperspektiv än de från bensinbilar. Det visar en jämförande studie som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort.

Personbilar som drivs på etanol släpper ut mindre kväveoxider, bensen och PM2,5: föroreningar med negativa effekter på miljö och hälsa. Utsläppen av aldehyder är däremot betydligt större från etanolbilar, men de negativa effekterna av aldehyder tycks inte vara så stora. Forskarna har analyserat utsläppen och hur dessa bidrar till halter av lika luftföroreningar. Därefter har personexponering i rådande förhållanden för Västra Götalandsregionen beräknats vilket gjorde det möjligt att beräkna påverkan på hälsorisker från dessa luftföroreningar. – Den sammanlagda hälsoeffekten blev bara blygsamt bättre av utsläpp från etanolbilar än från bensinbilar. Vi trodde kanske att det skulle vara större skillnad, men bensinbilarna har ju också blivit bättre med tiden med tuffare utsläppskrav, säger Erik Fridell, huvudförfattare i studien. Skillnaden i antalet förtida dödsfall blev 1.6 fler per år med bensinbilar. Studien publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Atmospheric Environment. För mer information, kontakta Erik Fridell

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen