1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-06-12] Dioxiner i sediment påverkar Östersjöns kustnära ekosystem
Nyhet | 2012-06-12

Dioxiner i sediment påverkar Östersjöns kustnära ekosystem

Efter att Norrsundets massafabrik stängdes 2008 märks fortfarande ingen minskning av dioxinhalterna i abborrar som fångats i närheten av fabriken. Det är troligen gamla utsläpp från tiden då klor användes för att bleka massan och som nu finns lagrade i sedimenten som ligger bakom de förhöjda dioxinhalterna i fisken. Det visar en ny studie gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet.

I ett projekt som finansierats av Naturvårdsverket har IVL undersökt halter av dioxiner i fisk, bottenfauna och sediment i ett tiotal kustområden i Södra Bottenhavet. Det är känt sedan tidigare att dioxiner förekommer i förhöjda halter i fisk från området och i fet fisk såsom strömming och lax överskrider halterna regelbundet Livsmedelsverkets rekommendationer för konsumtion. - Men vi ser tydligt att halterna minskar i sedimenten sett över en längre tidsperiod. Detta har även visats i andra studier, även om minskningen planat ut på senare år, säger Mikael Malmaeus, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet   Det är allmänt känt att det största bidraget av dioxiner till Östersjön numera kommer med luftströmmar från Syd- och Västeuropa där de uppstår vid olika förbränningsprocesser, men varför halterna är högst i just Södra Bottenhavet är det ingen som vet. En hypotes har varit att lokala källor bidrar och ett syfte med IVL:s studie har varit att undersöka denna hypotes. Mätningar i närheten av massaindustrier skulle kunna ge indikationer om pågående utsläpp. Även om halterna i sediment och fisk i flera fall visat sig vara förhöjda utanför industrierna är Mikael Malmaeus tveksam till om detta har någon mer storskalig betydelse. - De dioxiner vi hittar utanför massaindustrierna är inte av samma typ som de som förekommer i till exempel strömming. Så det är svårt att tro att de kommer från samma källor. De dioxiner som finns i strömmingen är snarare av den typ som bildas vid förbränning. Rapporten Bottensedimentens roll för dioxinsituationen i industrirecipienter kan laddas ner här. För mer information, kontakta Mikael Malmaeus, tel. 010-788 65 80 eller Magnus Karlsson, tel. 010-788 66 03.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev