1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-06-05] Nya framgångar för RECO Baltic 21 Tech-projektet
Nyhet | 2012-06-05

Nya framgångar för RECO Baltic 21 Tech-projektet

Det IVL-ledda projektet RECO Baltic 21 Tech (RB21T) har blivit utnämnt till både ett Flagship-projekt och ett Lighthouse- projekt. Dessa utnämningar ger projektet stor potential att få en betydande roll för framtida nya politiska rekommendationer och direktiv.

RB21T är ett internationellt projekt som ligger inom EU: s Östersjöstrategi. Inom projektet arbetar man med frågeställningar kring otillräckliga gränsöverskridande åtgärder inom avfallshanteringsområdet, samt hur man på olika sätt kan skapa innovativa affärsmöjligheter inom clean-tech industrin.  Projektstrategin innebär ett intensifierat samarbete mellan de baltiska länderna för att göra regionen till en EU-modell för regionalt samarbete. Utvalda projekt inom Östersjöstrategin utnämns till så kallade Flagship projects. Genom att B21T blivit utvald som ett sådant projekt inom ramen för "Baltic Sea Action Plan", har det fått en betydande status i Europa och kommer att kunna påverka den kommande utvecklingen av avfallshanteringen i Östersjöregionen. Dessutom har RECO Baltic 21 Tech blivit utnämnt till ett Baltic 21 Lighthouse-projekt av The Council of the Baltic Sea States Expert Group on Sustainable Development — Baltic21. Lighthouse-projekten ska synliggöra exempel på praktiskt tillämpbar hållbar utveckling. Resultat från Baltic 21 Lighthouse-projekt används för utformandet av kommande politiska rekommendationer rörande både Östersjöregionen men även andra regioner. Rekommendationerna kommer att presenteras för nationella regeringar, Europeiska kommissionen och FN. RB21T är delvis finansierat av Baltic Sea Region-programmet och genomförs mellan oktober 2010 och december 2013. Mer information finns på projektets hemsida. Kontaktperson: Åsa Stenmarck

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev