1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-11-01] IVL-metod avslöjar bussar med för höga utsläpp
Nyhet | 2011-11-01

IVL-metod avslöjar bussar med för höga utsläpp

IVL Svenska Miljöinstitutet har under 2010 genomfört en serie avgasmätningar på bussar i Västsverige. Syftet var att för Västtrafiks räkning tillämpa och utvärdera en delvis ny metod för avgasmätning för att identifiera bussar som inte uppfyller de avgaskrav som Västtrafik ställer i sin trafikupphandling.

Metoden mäter bussarnas utsläpp av kväveoxid, kolväten, koloxid och partiklar uttryckt i gram förorening per liter förbrukat bränsle. Mätningarna görs från vägkanten under så realistiska förhållanden som möjligt. Genom mätningarna har det gått att skilja ut de bussar som har misstänkt höga emissioner av partiklar från lågemitterande, normalt fungerande bussar. Intressanta resultat kom även fram när det gäller utsläpp av kväveoxider och ett antal gasdrivna bussar, så kallade EEV-fordon (Enhanced Environmental Vehicle), kunde identifieras som misstänkta högemitterare av kväveoxider.   Avgasmätkonceptet behöver dock utvecklas och utvärderas ytterligare, framförallt beträffande bussar som motsvar avgaskravnivån Euro 4 och 5 som tillämpar så kallad SCR-teknik för att reducera utsläppen av kväveoxider. Detta görs genom fortsatta mätstudier under 2011 och 2012.   För mer information kontakta Martin Jerksjö

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen