1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-04-16] IVL följer effekterna av askmolnet på luftkvaliteten över Sverige
Nyhet | 2010-04-16

IVL följer effekterna av askmolnet på luftkvaliteten över Sverige

Det omfattande askmolnet från utbrottet i den isländska glaciären Eyjafjallajökull ligger (15 april) fortfarande på hög höjd, det vill säga flyghöjd 6 000-11 000 meter över marknivå. Ännu syns ingen påverkan på luftkvaliteten vid marknivå över Sverige.

IVL följer situationen kontinuerligt men först när askan och eventuella gasformiga ämnen faller till lägre nivåer, eller så småningom regnar ner, kan man se några utslag över partikelhalterna på marknivå.  - Det är ännu för tidigt att sia i hur luftkvaliteten kommer att påverkas. Analyser av askan pågår just nu på Island. Däremot är det inte osannolikt att askan har effekt på bildningen av marknära ozon, säger Per-Erik Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet. Med den starka värmeutveckling som sker i askplymen finns en risk att kväve i luften omvandlas till kväveoxider, och dessa kan i sin tur påverka halterna av marknära ozon. Annars är det främst halterna av partiklar och svaveldioxid (SO2) som kan påverkas av luftplymen från vulkanen på Island.   För ytterligare information, kontakta Per-Erik Karlsson, per-erik.karlsson@ivl.se, tel. 031-725 62 07 eller Karin Persson, karin.persson@ivl.se, tel. 0317256217 För mer information om partikelmätningar timme för timme se Göteborgs stads och Stockholms luftvårdsförbunds hemsidor: Klicka här för Göteborg Klicka här för Stockholm

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev