1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-03-15] Maximerat virkesvärde, minimerad miljöpåverkan
Nyhet | 2010-03-15

Maximerat virkesvärde, minimerad miljöpåverkan

Varje år går 25 miljoner kubikmeter virke förlorat i Europa, framförallt på grund av bristande logistik och kommunikation mellan avverkning och sågverk. Efter tre och ett halvt års arbete ska nu det europeiska forskningsprojektet Indisputable Key, som bland annat har forskat på hur man kan förbättra miljöprestandan genom hela virkesvärdekedjan, presentera sina slutresultat.

IVL Svenska Miljöinstitutet, som deltagit i projektet, kommer tillsammans med sina forskarkolleger att presentera sina resultat om fördelarna som digital spårbarhet kan ge aktörerna i hela virkesförsörkningskedjan - från skogen till den färdiga produkten. Slutresultaten från forskningsprogrammet presenteras i Paris den 22-23 mars 2010.  För ytterligare information om Indisputable Key, kontakta: Åsa Nilsson, projektledare för arbetspaketet Assessment of supply chain performance, asa.nilsson@ivl.se, 031-725 62 61. Martin Erlandsson, expert inom miljöprestanda och livscykelanalys, martin.erlandsson@ivl.se, 08-598 563 30.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-10-23

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen