1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-01-30] Tekniskt möjligt att sortera avfall i efterhand
Nyhet | 2009-01-30

Tekniskt möjligt att sortera avfall i efterhand

Det är tekniskt möjligt att i Sverige samla in förpackningsavfall i en blandad fraktion med alla materialslag och sedan sortera i efterhand. Däremot finns andra hinder mot ett sådant system, bland annat regelverket som är utformat så att förpackningsproducenterna har ansvar för insamlingen och även äger det insamlade materialet, vilket gör att ingen har någon vilja att investera i en dyr sorteringsanläggning.

studie som dock ger upphov till fler frågor än svar framförallt när det gäller kvaliteten på det insamlade och sorterade materialet. IVL avslutade under januari förstudie; "Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion" som finansierats av Naturvårdsverket, Återvinningsindustrierna och Avfall Sverige. Målet har varit att diskutera om det går att införa enklare insamlingssystem för förpackningar och tidningar. I det här fallet ett system som grundar sig på att hushållen kan lägga alla förpackningar och tidningar i en säck eller tunna som hämtas vid hemmen och sedan sorteras vid en central anläggning. Sorteringen görs i huvudsak mekaniskt och automatiskt med relativt liten insats av manuellt arbete. Idag bygger det svenska systemet på återvinning av förpackningar ur hushållsavfall huvudsakligen på att hushållen är noga med sin källsortering och dessutom forslar avfallet till en återvinningsstation. I andra länder är det vanligt att samla in flera olika återvinningsbara material som en blandad fraktion (med till exempel papper, glas, metall och plast). Avfallet samlas in i fastighetsnära system och transporteras sedan till en särskild separeringsanläggning. I projektet gjordes studiebesök på sådana anläggningar i Storbritannien och Norge. Studien har visat att kvaliteten på det återvunna materialet är en nyckelfråga. Hittillsvarande resultat tyder på att kvaliteten på de processade materialen kan vara både sämre och bättre än med dagen system i Sverige. Vidare bedöms i studien fastighetsnära insamling av blandad fraktion vara teknisk genomförbar, däremot är regelverket idag för producentansvaret utformat så att ingen part har någon vilja att investera i en dyr sorteringsanläggning. En annan fråga är hur de svenska hushållen skulle uppfatta ett ändrat insamlingssystem. - Vi vill understryka att det har varit svårt att få fram entydiga uppgifter om kvaliteten på materialet från centrala sorteringsanläggningar. Därför ser vi detta som en första kartläggning, säger Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet.   För mer information: Åsa Stenmarck, asa.stenmarck@ivl.se Ladda ner rapporten, "Insamling av återvinningsbart material i blandad fraktion, B1821 .

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev