1. Startsida
  2. Press
  3. [2007-06-18] Inspiration till nya arbetssätt
Nyhet | 2007-06-18

Inspiration till nya arbetssätt

Det krävs nya arbetssätt för att finna lösningar på dagens komplexa och globala miljöproblem. I inspirationsskriften Ditt vatten allas vatten framhävs vikten av dialog och samarbeten för att nå framgång.

Det räcker inte med smart teknik, utan det handlar om att skapa institutioner med förtroende, och om att skapa incitament för att männsikor ska kunna förstå, vilja och kunna genomföra förändringar. Kommunikation och lärande mellan olika parter, som näringsliv, myndigheter, intresseorganisationer och forskning kommer att vara en nyckelfaktor för framgång.Det är slutsatser som har dragits i det nyligen avslutade Vattendialogprojektet som IVL varit värd för och som finansierats av Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning, Mistra.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev