1. Startsida
  2. Press
  3. [2006-09-25] BASTA-systemet drivs vidare av IVL
Nyhet | 2006-09-25

BASTA-systemet drivs vidare av IVL

Utvecklingen av BASTA-systemet som har pågått i tre år har nu avslutats och systemet är färdigt att användas i full skala. Driften av BASTA tas samtidigt över av IVL som även har varit part i utvecklingen av systemet. Härmed finns ett användarvänligt verktyg till hjälp för hela byggsektorn att undvika sådana byggvaror som kan skada hälsa och miljön.

- Vi är stolta och glada över att BASTA nu är flygfärdigt. BASTA har stora förutsättningar att bli ett starkt verktyg i och med att hela byggsektorn står bakom kriteriedokumenten. Det är en trygghet för både byggvaruleverantörerna och användarna, säger Lars Jarnhammar som lett BASTA-arbetet från branschorganisationen Sveriges Byggindustrier. Lars Jarnhammar har flyttat över till IVL för att operativt leda BASTA-systemet samt stärka IVL:s verksamhet inom området hållbart samhällsbyggande. BASTA-systemet är resultatet av NCC:s, Skanska:s, JM:s och Peab:s initiativ att samordna den tidigare vildvuxna floran av listor över oönskade ämnen som användes vid inköp av material. Initiativet har uppskattats av materialleverantörerna som tidigare haft stora besvär med att försöka svara på frågor om produkterna innehöll ämnen från de olika listorna. BASTA-projektets övergripande syfte är att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror. Det är uppbyggt kring fyra viktiga delar: Bedömning av byggvarors egenskaper i stället för jämförelse med ämneslistor, vilket innebär att alla ämnen med en viss egenskap (t ex cancerframkallande) fångas upp, oavsett namn eller kemisk beteckning. Det är leverantören som intygar att de varor som registreras i BASTA uppfyller BASTA-systemets krav. Leverantörerna gör egendeklarationer som kvalitetssäkras genom stickprovsmässiga revisioner. Köpare av byggvaror har fri tillgång till BASTA-systemets databas. Systemet bygger på att leverantörerna betalar en administrationsavgift Provdriften av BASTA har pågått från mars 2005, och sista augusti 2006 hade 3400 varor registrerats. Databasen fungerar som ett marknadstorg där endast varor som uppfyller BASTA-systemets krav finns, något som underlättar materialvalet hos bygg- och fastighetsföretagen. BASTA-systemet har utvecklats med stöd från EU:s Life-fond och kopplar bland annat till målen i EU:s kommande kemikalielagstiftning REACH. För mer information besök www.bastaonline.se  

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev