1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-08-22] Sverige har chans att minska EU:s utsläpp
Debatt | 2018-08-22

Sverige har chans att minska EU:s utsläpp

Sverige spelade en mycket viktig roll för att reformera EU:s handelssystem så att utsläppsutrymmet kommer att minska med 2,4 miljarder ton. Det är nästan 50 gånger mer än de årliga svenska utsläppen av växthusgaser. Sverige bör nu gå vidare med två viktiga förslag för ytterligare utsläppsminskningar, skriver Lars Zetterberg på IVL Svenska Miljöinstitutet i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Efter mer än två års förhandlingar kom EU i november 2017 överens om att reformera utsläppshandeln. Det viktigaste är att det införs en mekanism som automatiskt annullerar överskott av utsläppsrätter. IVL Svenska Miljöinstitutet bedömer att denna mekanism, som informellt inom EU kallas för ”The Swedish proposal” eftersom förslaget kom från de svenska förhandlarna, kommer att minska EU:s utsläppsutrymme med cirka 2,4 miljarder ton – nästan 50 gånger så mycket som Sveriges årliga utsläpp. Inför nästa översyn har vi ett gyllene tillfälle att ytterligare flytta fram positionerna, skriver Lars Zetterberg, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet i debattartikeln. Tillsammans med amerikanska klimatforskare föreslår han att Sverige nu går vidare och söker stöd bland övriga EU-stater för två viktiga förslag för att säkerställa ytterligare utsläppsminskningar inom handelssystemet. För det första bör det införas ett minimipris för utsläppsrätter, för det andra bör nuvarande överföringstakt bevaras, skriver Lars Zetterberg. Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 22 augusti 2018, läs den här: Sverige har chans att minska EU:s utsläpp

Prenumerera på våra nyhetsbrev