1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Vatten
  5. MBR-GAK teknikkombination vid Himmerfjärdsverket
Ett reningsverk

MBR-GAK teknikkombination vid Himmerfjärdsverket

Ett pilotreningsverk bestående av en Membran BioReaktor (MBR) kombinerat med tvåstegs aktivt kolfilter (GAK) etableras i Himmerfjärdsverkets gamla sandfilter. Piloten tas i drift under 2020 då startskottet går för en utvärdering av teknikkombinationen för en effektiv rening av mikroföroreningar.

MBR-GAK processen testades för först gången i Sverige redan 2013 i pilotförsök vid Himmerfjärdsverket i ett samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Syvab. Vid FoU-anläggningen Sjöstadsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har det även genomförts långtidsförsök under nästan två år för att optimera och undersöka teknikkombinationen. Under 2018 har processen även ingått i ett förstudieprojekt som finansierats av Naturvårdsverket där IVL Svenska Miljöinstitutet samarbetade med Syvab och Ramböll.

Resultatet av förstudien är bland annat ett principförslag för MBR-GAK processen som implementeras i form av ett pilotreningsverk i anslutning till Himmerfjärdsverket och som ska ge värdefull information för Syvabs framtida reningsprocess för hantering av mikroföroreningar.

Teknikkombinationen MBR-GAK ger en maximal rening av kommunalt avloppsvatten och avlägsnar både mikroplaster, bakterier och virus, läkemedelsrester och kan också ge en signifikant reduktion av andra föroreningar som PFAS/PFOS och risker som resistensutveckling. Kombinationen av olika reningsmekanismer ger en extremt kraftfull vattenrening och producerat vatten kan betecknas som återvunnet vatten snare än renat avloppsvatten.

Piloten kommer användas för många olika studier framöver för att åstadkomma en vidareutveckling av tekniken för en ännu mer resurseffektiv rening och minskat miljöpåverkan av själva reningen.

Projektet samverkar med andra IVL-aktiveter som redan resulterat i signifikanta energi- och kemikaliebehov och en fördubbling av filterkapaciteten. Detta är bara ett av flera projekt där IVL har FoU-samarbete med Syvab. 

Projektfakta

  • MBR-GAK teknikkombination vid Himmerfjärdsverket
  • Budget: >15 000 000 kr
  • Samarbetspartners: Syvab
  • Finansiär: Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL), SYVAB
  • Period: 2018 - 2025