1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Svenska biogaslösningar i Tianjin
en stad och vatten

Svenska biogaslösningar i Tianjin

Intresset för svenska biogaslösningar är stort i Kina. I mångmiljonstaden Tianjin håller ett demonstrationsprojekt med biogasbussar på att ta form.

Med 14 miljoner invånare har Tianjin precis som Peking ökänt dålig luftkvalitet. Ett annat stort miljöhot är avfallshanteringen i staden. Det mesta av avloppsslammet från reningsverken läggs i dagsläget på deponi, vilket innebär stora risker för föroreningar i vatten och mark. Alternativt eldas det upp med hjälp av fossilt stödbränsle vilket också försämrar luftsituationen.

Ett svenskt konsortium bestående av IVL Svenska Miljöinstitutet, Scania, Xylem Water Solutions och miljöteknikföretaget Malmbergs har tagit fram ett förslag på hur städer som Tianjin kan införa hållbara transportlösningar. Svenska erfarenheter av att omvandla slam och organiskt avfall till biogas är en lösning som kan bidra till en bättre luftmiljö, införandet av förnyelsebart bränsle samtidigt som avfallet tas om hand.

Med rätt teknik kan reningsanläggningar, förutom återanvändningsbart vatten, även generera ett överskott av energi, bland annat biogas och näringsämnen.

Biogasen som produceras kan sedan användas till att driva stadsbussar. Den lösningen för att förbättra stadsluften intresserar Tianjin som startar ett demonstrationsprojekt för 50 bussar som ska drivas av lokalt producerad biogas.

Projektfakta

  • Biogaslösningar i Tianjin
  • Period: 2015 - 2016