1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Transporter
  5. Elektrifierade transportsystem
Bilar som kör i rondell

Hur påverkas regionen när kollektivtrafiken elektrifieras?

Allt fler kommuner väljer att satsa på eldrift. Hur påverkar det redan etablerade system med biogas i kommunerna och vad är mest hållbart ur ett regionalt perspektiv? För att undersöka detta genomför IVL och Lunds universitet ett forskningsprojekt tillsammans med flera industri- och branschorganisationer.

Många kommuner har redan etablerade system med biobränslen, till exempel är det vanligt att kommuner samlar in matavfall för att producera biogas som sedan används som bränsle inom kollektivtrafiken. Vad innebär det när dessa kommuner nu väljer att styra om mot eldrift istället, hur kommer de olika satsningarna påverka varandra?

Ur ett regionalt perspektiv är det kanske inte optimalt att kommunerna väljer att byta ut etablerade system med biogasbussar till eldrivna bussar. Men det behövs mer kunskap om konsekvenserna av dessa val, både sett ur ett miljöperspektiv men också vad det får för socioekonomiska konsekvenser.

Projektet utförs inom ramen för samverkansprogrammet Förnybara drivmedel och system och finansieras av Energimyndigheten och f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel. Det har också fått bidrag genom Energimyndighetens program MESAM - Människa, Energisystem och Samhälle.

Det har ett tvärvetenskapligt angreppssätt och bygger på ett brett samarbete mellan akademi, myndigheter, industri och branschorganisationer. I projektet deltar industrirepresentanter från Scania, Gasum, Energigas Sverige, Biogas Väst, Biodriv Öst och Power Circle. Även trafikförvaltningen i Stockholm, KTH och andra intressenter från samhället deltar. Den breda representationen är tänkt att ge en bra helhetsbild över vad elektrifieringen innebär för den regionala utvecklingen. Resultaten kan även vara intressanta ur ett nationellt perspektiv eftersom samma utveckling sker i hela landet.

Projektfakta

  • Implikationer av elektrifierande av kommunala transportsystem: Regionala konsekvenser för produktion av biogas
  • Budget: 1,8 MSEK och 1,6 MSEK
  • Finansiär: Energimyndigheten och f3 – Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel samt Energimyndigheten genom programmet MESAM
  • Samarbetspartners: Biogas Öst, Energigas Sverige, Gasum, Innovatum, Kungliga Tekniska Högskolan, Power Circle, SCANIA, Storstockholms Lokaltrafik
  • Period: 2019 - 2020