1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Miljödata
  5. Din rätt till miljöinformation: Svenska utsläppsregistret
Business people meeting at office and use post it notes to share idea. Brainstorming concept. Sticky note on glass wall.

Din rätt till miljöinformation: Svenska utsläppsregistret

I samarbete med Naturvårdsverket har IVL genom SMED, Svenska Miljöemissionsdata, tagit fram broschyren ”Din rätt till miljöinformation – svenska utsläppsregistret”. Broschyren ges ut av Naturvårdsverket i syfte att informera om bakgrunden till registret Utsläpp i siffror.

Din rätt till miljöinformation ger bakgrunden till utsläppsregistret Utsläpp i siffror Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., vilken information som finns i registret och exempel på vad informationen kan användas till.

Utsläppsregistret ger tillgång till utsläppsdata från över 1 200 företag samt Sveriges samlade utsläpp från till exempel trafiken och jordbruk. En karta visar var utsläppen sker och det går att ladda ner data för att göra egna analyser och sammanställningar.

Upprättandet av utsläppsregistret regleras i ett protokoll till Århuskonventionen som kallas PRTR-protokollet (Pollutant Release and Transfer Register). Alla länder som är parter till Århuskonventionen måste se till att berörd allmänhet, såsom enskilda och miljöorganisationer, har möjlighet att ta del av information, kan delta i beslutsprocesser och har rätt till rättslig prövning i miljöfrågor.

För att allmänheten ska få tillgång till kunskap om tillståndet i miljön ska parterna därför införa ett landsomfattande system för inrapportering av utsläpp av föroreningar till ett register som är åtkomligt för allmänheten.

Projektfakta

  • Projektnamn: Din rätt till miljöinformation: Svenska utsläppsregistret
  • Budget: 250 000 SEK
  • Finansiärer: Naturvårdsverket
  • Samarbetspartners: SMED
  • Period: 2017 - 2017