1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Livsmedel
  5. Matsvinn utvecklas till nya livsmedel
Smaktest under projektets kickoff.

Projektet kommer att arbeta mycket med smak- och doftupplevelser i olika tester. Här prövar delar av projektledningen smaksinnena. Från vänster Mårten Thorslund, Matsvinnet.se, Mariana Ström, Ipsos, Elvira Molin, IVL, och Veronica Öhrvik, Axfoundation.

Matsvinn utvecklas till nya livsmedel

Mycket av de livsmedel som produceras blir aldrig mat utan går förlorad i livsmedelskedjan. Det innebär ett stort resursslöseri – om sidoflödena kunde utnyttjas bättre skulle det vara en vinst för både klimat och miljö och dessutom öka effektivitet och lönsamhet i den svenska livsmedelssektorn.

IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett nytt projekt som har som mål att utveckla nya livsmedel från sidoflöden som i dag blir till avfall eller foder. I grönsaksodling kan det handla om blast, skal, skadade eller missformade grönsaker. I produktionen av nötkött blir vissa styckningsdetaljer, blod och inälvor outnyttjade vid slakt. Projektet finansieras av Formas och genomförs i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Ipsos, Axfoundation och Matsvinnet.se.

Projektet kommer att ta fram två nya matvaror, en vegetabilisk och en animalisk. Flödena ska studeras med tanke på risk, säkerhet och hållbarhet. Därefter vidtar arbetet med att utveckla nya smakliga och nyttiga produkter, något som sker genom utvecklingsarbete hos Axfoundation och tester i smak och sensorik som genomförs av Ipsos. För att mäta miljönyttan kommer de nya produkterna också att analyseras ur ett livscykelperspektiv.

Fokus ligger på att utveckla produkter för två målgrupper, dels unga personer, dels äldre. Ett mål är att de nya livsmedlen ska kunna serveras i den offentliga sektorn, till exempel i skolor och äldreboenden. 

Läs pressmeddelandet om satsningen.


Projektfakta

  • Projektnamn: Nya livsmedel från befintliga råvaror för bättre resursutnyttjande, ökad självförsörjningsgrad och minskad miljöpåverkan från livsmedelssystemet (Blod & Rova)
  • Budget: 6 318 369 SEK
  • Finansiär: Formas
  • Samarbetspartners: Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Ipsos, Axfoundation, Matsvinnet.se.
  • Period: 2022 - 2025