1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Konsumtion och produktion
  5. Liv och arbetsliv i industrins klimatomställning
Tillverkning i industri, industrial production

Liv och arbetsliv i industrins klimatomställning

Genom att kombinera perspektiv från både nationell och lokal nivå och genom att lyfta fram perspektiv från civilsamhället – och i synnerhet fackföreningsrörelsen – är målet för projektet att undersöka målkonflikter, inneboende spänningar men också potentiella synergier som kommer att vara en del av den omställningsprocess som krävs för att leva upp till de svenska miljömålen.

Med utgångspunkt i behovet av att ställa om ett antal industrier med stora växthusgasutsläpp men också med stor betydelse för samhället kommer detta projekt att fokusera särskilt på olika utvecklingsvägar i två industrigrenar: petrokemiindustrin, med särskilt fokus på utvecklingen i Västra Götaland (Stenungsund) och järn och stålindustrin, med särskilt fokus på utvecklingen i Norrbotten (Gällivare).

Genom att kombinera perspektiv från både nationell och lokal nivå och genom att lyfta fram perspektiv från civilsamhället och i synnerhet fackföreningsrörelsen är målet för projektet att undersöka målkonflikter, inneboende spänningar men också potentiella synergier som kommer att vara en del av omställningsprocessen.

Arbetet kommer att omfatta analyser av hur en omställning kan förväntas påverka arbete och arbetsmarknad men också av hur olika intressegrupper ser på effekterna av en grön omställning, möjliga alternativa utvecklingsvägar, samt möjligheten att påverka omställningsprocessen.

Projektgruppen består av fyra forskare med erfarenheter från tekniskt, ekonomiskt och socialt inriktad forskning.

Forskargruppen har tillsammans en lång erfarenhet av frågeställningar som rör socio-teknisk förändring, ekonomiska styrmedel och energisystem. Projektet kommer att genomföras i nära samverkan med fackliga representanter och representanter från kommun- och region-nivå med målet att generera kunskap som kan användas som underlag för beslutsfattande och konkreta åtgärder i närtid.

Projektfakta

  • Projektnamn: : Liv och arbetsliv i industrins klimatomställning
  • Budget: 4 875 000 SEK
  • Finansiärer: Forte Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
  • Samarbetspartners: IVL och KTH
  • Period: 2021 - 2024