1. Startsida
 2. Vårt erbjudande
 3. Forskning
 4. Klimat
 5. Omställningslyftet ger Sveriges företag kunskap om klimatomställningen
a female construction worker carries some studwork on a building site housing development and is assited by a male colleague .

Omställningslyftet hjälper företag att skapa affärsmöjligheter i klimatomställningen

Hur kan små och medelstora företag hitta affärsmöjligheter och skapa konkurrenskraft i klimatomställningen? Det var fokus för projektet Omställningslyftet, där IVL ingick som en viktig part. Målet är att fler små och medelstora företag ska ges kunskap och verktyg att delta i den gröna omställningen med hjälp av kostnadsfri coachning och utbildningar.

Omställningslyftet syftade till att ge råd, inspirera och synliggöra för företag och organisationer vilka steg de kan ta för att komma vidare i klimatomställningen och bidra till att uppnå klimatmålen. Projektet pågick fram till augusti 2023, med stöd från Tillväxtverket.

Vad innebar Omställningslyftet för den som är företagare?

Omställningslyftet har stöttat och hjälpt företag att öka sina möjligheter, samtidigt som de ges verktyg att själva vidareutveckla hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. En viktig pusselbit är företagsnära vägledning där IVL:s experter bidrar med sin erfarenhet, kompetens och kontaktnät.

Genom omställningslyftet kunde små och medelstora företag kostnadsfritt få stöd av experter inom olika områden för att driva företagets omställningsarbete framåt. De fick möjlighet att öka sin kunskap inom olika områden genom att delta i event eller få individuellt stöd genom olika coachingserbjudanden.

IVL:s bidrag i Omställningslyftet

IVL vill gå från vetenskap till verklighet. I Omställningslyftet innebar det att vi paketerade kunskap och erfarenhet från vår forskning och våra innovationsprojekt i lättillgängliga format såsom:

 • klimatanalys i värdekedjan
 • att hitta en hållbarhetsdriven affär
 • göra företagets affärsmodell cirkulär
 • visa vägen till stödfinansiering för företagets omställningsarbete
 • visa vilka exportmöjligheter som kan vara möjliga, till exempel genom exportplattformen Smart City Sweden
 • skapa efterfrågan för företagets cirkulära erbjudande med hjälp av att accelerera efterfrågan från kommunal upphandling

Projektet avslutades 2023.

Projektfakta

 • Projektnamn: Omställningslyftet
 • Budget: 150 miljoner
 • Finanisärer: Tillväxtverket och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
 • Samarbetspartners: Koordineras av RISE (Research Institutes of Sweden). Bland övriga parter, förutom IVL, finns Sveriges inkubatorer och science parks (SISP), Energikontoren, Industriella UtvecklingsCentra (IUC), SuPr (den nationella noden för hållbar produktion) liksom bland andra Skill Training Scandinavia, Techtank, Mälardalen Industrial Technology Center (MITC), Företagsutbildarna i Sverige, Centrum för Informationslogistik i Ljungby, Industrihubb Örebro, Örnsköldsviks Industrigrupp, Träcentrum i Nässjö Kompetensutveckling, Tillväxt Gotland, Mälardalens Universitet
 • Period: 2022 - 2023