1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Klimat
  5. CLEO Climate Change and the Environmental Objectives
Bänk mitt i översvämning

Hur påverkar klimatförändringarna miljömålen?

Det sexåriga forskningsprogrammet CLEO har tagit fram modeller och scenarier över hur de nationella miljömålen påverkas av klimatförändringarna.

Klimatförändringarna gör miljömålsarbetet till en balansgång. Flera miljömål riskerar att ställas mot varandra - i andra fall gynnar vissa åtgärder flera miljömål samtidigt.

Forskarna i CLEO har tagit fram scenarier för hur klimat, luftföroreningar och skogsbruk kan förändras i framtiden. Scenarierna vilar på omfattande data och modellberäkningar och fokuserar på miljömålen Frisk luft, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning och Giftfri miljö.

CLEO avslutades mars 2016. Programmet leddes av IVL Svenska Miljöinstitutet och finansierades av Naturvårdsverket.

Projektfakta

  • CLEO Climate Change and the Environmental Objectives
  • Budget: 21,6 MSEK+18MSEK
  • Samarbetspartners: IVL, SMHI, SLU, ITM, Lunds universitet, Göteborgs universitet
  • Period: 2010 - 2016

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2020-11-02

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen