1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Strategier för framtidens smarta städer
Illustration av en karta

Strategier för framtidens smarta städer

EU-projektet Cityfied har utvecklat strategier för att omvandla befintliga europeiska stadsdelar med högt energibehov till framtidens smarta städer.

Projektet har handlat om att minska efterfrågan på energi och utsläpp av växthusgaser och samtidigt öka användningen av förnybara energikällor. Cityfied har arbetat för att uppnå detta genom att utveckla innovativ teknik och nya metoder för att renovera byggnader.

I projektet, som har samordnats av den spanska stiftelsen Cartif, har tre städer i Spanien, Turkiet och Sverige deltagit, samt 21 andra aktörer från totalt sett sex europeiska länder.

I Sverige har projeket fokuserat på att rusta upp 70-talsområdet Linero i Lund och skapa mer miljövänliga bostäder där. Detta har skett genom att energieffektivisera och minska koldioxidutsläppen från bostädernas energiförsörjning. Lokala partners har varit Lunds kommun, Lunds Kommuns Fastighetsbolag (LKF), Kraftringen och IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL har tillsammans med Lunds kommun och spanska Veolia tagit fram en virtuell modell som ska hjälpa till att sprida de energieffektiviseringsåtgärder som testas i projektet och som ska tillämpas i elva följarstäder.

Projektfakta

  • Cityfied - Replicable and innovative future efficient districts and cities
  • Budget 49 MEUR, varav 27 MEUR i EU-bidrag
  • Period: 2014 - 2018