Hustak och Turning Torso Malmö

Recreate – resurseffektiva och motståndskraftiga städer i samband med klimatförändringar

När andelen människor som bor i städer fortsätter att öka runt om i världen kan perspektiv som urban metabolism hjälpa beslutsfattare att utveckla städerna till att bli mer resurseffektiva och bättre på att tackla klimatförändringar.

I projektet arbetat IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med ledande universitet och akademiska institut från Sverige, Österrike och Kina för att skapa hållbara städer. Målet är att identifiera vilka möjligheter och olika vägar det finns för städerna att främja cirkulär ekonomi och en långsiktig hållbarhet.

Urban metabolism är en modell som används för att studera flödet av energi och resurser i städer, hur dessa resurser kommer in, används och konsumeras och sedan hur de lämnar städerna som avfall. Genom att studera urban metabolism kan vi få en bättre förståelse för hur resurser används och på sätt sätta minska negativ miljöpåverkan.

Projektet utförs i fyra städer: Beijing, Malmö, Shanghai och Wien med målen att analysera hur vi kan:

  1. Minska energi-, vatten- och materialanvändningen samt relaterad miljöpåverkan.
  2. Bygga motståndskraft mot de osäkerheter som globalisering och klimatförändringar innebär.
  3. Göra städerna mer levande för växande befolkningar i Kina och Europa.

Projektfakta

  • Recreate: Resource nexus för omvandling till cirkulära och resurseffektiva städer i samband med klimatförändringar
  • Samarbetspartners: IVL Svenska Miljöinstitutet, IIASA, Chalmers, Beijing Normal University, Fudan University, Jinan University, Malmö stad, Sysav
  • Period: 2019 - 2022