backside of document

GRACE - ansvarsfull forskning och innovation

GRACE är ett Science with and for Society-projekt som stödjer Europeiska kommissionens mål att sprida ”Responsible Research and Innovation” (RRI), inom den europeiska forskningen. IVL Svenska Miljöinstitutet har som uppgift att identifiera, utveckla och implementera åtgärder inom Öppen tillgång (Open Access) och Jämställdhet (Gender Equality).

Projektets uppdrag är att utveckla en uppsättning specifika åtgärder (Grounding Actions) i sex europeiska forskningsorganisationer (Implementing Organisations). Dessa åtgärder kommer att ligga till grund för utvecklingen av en 8-årig RRI-färdplan med syfte att säkerställa genomförande på lång sikt.

GRACE samlar tio partners från åtta europeiska länder och bildar en dynamisk mix av RRI-orienterade organisationer, som täcker hela spektrumet från mindre erfarna implementeringspartners till experter som stöder utformningen av Grounding Actions.

I praktiken implementeras RRI genom ett paket som inkluderar flertalet aktörer och allmänhetens engagemang i forskning och innovation. Målet är att möjliggöra enklare tillgång till vetenskapliga resultat, säkerställa forskningsetik samt att beakta kön- och genus både i forsknings- och innovationsinnehåll och dess processer.

Projektfakta

  • GRACE: (Grounding RRI Actions to Achieve Institutional Changes in European Research Funding and Performing Organisations)
  • Budget: 1.5 miljoner EUR
  • Finansiär: EU.s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 genom Vinnova. Projektnummer: 824521
  • Samarbetspartners: Projektet GRACE drivs av ett konsortium bestående av cirka 10 aktörer från 8 olika länder.
  • Period: 2020 - 2021

Prenumerera på våra nyhetsbrev

Sidan senast ändrad: 2022-08-30

IVL Svenska Miljöinstitutet

Om oss

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende forskningsinstitut med Sveriges bredaste miljöprofil.

Tillsammans med näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden driver vi på omställningen till det hållbara samhället – från vetenskap till verklighet.

Följ oss

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Karriär

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | Om Cookies | Hantering av personuppgifter

Ikon med kryss
Till toppen