1. Startsida
  2. Vårt erbjudande
  3. Forskning
  4. Hållbart samhällsbyggande
  5. Energieffektivisering av offentliga byggnader
Fasaden på Sjöfartsmuseet

Energieffektivisering av offentliga byggnader

Byggnader förbrukar omkring 40 procent av den totala energin i Europa. Ett europeiskt utvecklingsprojekt som IVL deltar i tar fram kostnads- och energieffektiva metoder för att bygga om och energieffektivisera offentliga byggnader.

Energieffektivisering är viktigt för att EU ska kunna uppfylla klimatmålet om att minska energiförbrukningen och utsläppen av klimatgaser med 20 procent fram till år 2020. Ett stort bidrag till detta kan uppnås genom att energieffektivisera allmänna byggnader eftersom dessa konsumerar cirka 40 procent mer energi än bostäder.

Det europeiska utvecklingsprojektet A2PBEER (Affordable and Adaptable Buildings through Energy Efficient Retrofitting) fokuserar därför just på offentliga byggnader. Målet är att visa att nuvarande krav för nära-noll energibyggnader är uppnåbara för offentliga byggnader genom redan tillgängliga, prisvärda och anpassningsbara tekniker. Det är både tekniskt möjligt och kostnadseffektivt att reducera nuvarande energiförbrukning i befintliga offentliga byggnader med mer än 50 procent. En viktig uppgift för projektet är att motivera intressenter inom byggindustrin – tillverkare, arkitekter, förvaltare och fastighetsägare och att driva på renoveringar av nuvarande fastighetsbestånd i Europa.

Projektfakta

  • A2PBEER
  • Budget: 10 MEUR
  • Period: 2013 - 2017